Trang

1 tháng 1, 2014

XUÂN NHẬT NGẪU HỨNG - NGUYỄN DU春日偶興
患氣經時戶不開,
逡巡寒暑故相催。
鄉人與去年別,
瓊海春從何處來。
南浦傷心看綠草,
東皇生意漏寒梅。
鄰翁奔走村前廟,
斗酒雙柑醉不回。
阮攸

Xuân nhật ngẫu hứng
Hoạn khí kinh thì hộ bất khai,
Thuân tuần hàn thử cố tương thôi.
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt,
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai ?
Nam phố thương tâm khan lục thảo,
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai.
Lân ông bôn tẩu thôn thiền miếu,
Đấu tửu song cam tuý bất hồi.
Nguyễn Du

Dịch nghĩa
Bấy lâu khí trời xấu, cửa đóng kín,
Quanh quẩn hết mùa nực lại đến mùa rét.
Ta thì phải giã từ năm cũ ở đất khách quê người?
Chẳng hay xuân từ đâu đến Quỳnh Hải,
Đau lòng nhìn bãi cỏ xanh bên bờ nam,
Và thấy chúa xuân để lộ sinh ý trên cánh hoa mai lạnh.
Có ông già hàng xóm, tay cầm nậm rượu và hai quả cam đi về phía miếu đầu thôn,
Chắc là đang say, không thấy trở về.

Ngẫu hứng ngày xuân (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)
Mấy lâu trời xấu cửa then cài,
Ấm lạnh lần hồi đã đổi thay.
Đất khách năm qua vừa tiễn biệt
Châu Quỳnh xuân mới lại về đây.
Đông hoàng ý nảy bông mai trắng
Nam phố buồn xem đám cỏ tươi
Bên phố ông già quanh quẩn mãi,
Trái cam, nậm rượu, khướt cung mây.

Xuân cảm (Phóng dệt Bongtaduong)
Thời tiết đông hàn cửa đóng then
Nay làn xuân ấm đã trồi lên
Năm cùng đất khách vèo qua hết
Ngày mới quê người đến kế bên
Ra ngõ bồi hồi trông cỏ vướng
Vào vườn thổn thức ngắm hoa chen
Ông già tay rượu tay cam quýt
Vào miếu say sưa chắc khướt mèm

Không có nhận xét nào: