Trang

4 tháng 1, 2014

Xuân dạ - Nguyễn Du

春夜
黑夜韶光何處尋,
小窗開處柳陰陰。
江湖病到經時久,
風雨春隨一夜深。
羈旅多年燈下淚,
鄉千里月中心。
南臺村外龍江水,
一片寒聲送古今。
阮攸

Xuân dạ
Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm?
Tiểu song khai xứ liễu âm âm.
Giang hồ bệnh đáo kinh thì cửu,
Phong vũ xuân tuỳ nhất dạ thâm.
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ,
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm.
Nam Đài thôn ngoại Long giang thuỷ,
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kinh).

Dịch nghĩa
Trời tối đen, tìm đâu thấy cảnh xuân tươi sáng?
Qua khuôn cửa sổ nhỏ, chỉ thấy bóng liễu âm u.
Trong bước giang hồ, lại phải nằm bệnh lâu ngày,
Cuộc đời có khác gì vẻ xuân theo mưa gió chìm trong bóng đêm.
Ở đất khách lâu năm, ngồi dưới bóng đèn mà rơi lệ.
Quê hương xa nghìn dặm, nhìn trăng mà đau lòng.
Ở đó, phía ngoài thôn Nam Đài, tiếng sóng lòng sông Long Giang
Vẫn lạnh lùng tiễn đưa kim cổ.

Đêm xuân (Người dịch: Hải Đà)
Đêm đen đâu thấy ánh hừng đông
Khóm liễu âm thầm động liếp song
Khổ bệnh giang hồ tâm khiếp sợ
Đêm xuân mưa gió xót xa lòng
Bao năm viễn khách châm đèn khóc
Ngàn dặm quê hương bóng nguyệt trông
Thôn cũ Nam Đài sông nước chảy
Cổ kim sóng tiễn lạnh đôi dòng.

Đêm Xuân (Hairachgia Blogtiengviet)
Nắng xuân đi biệt, đêm đen kịt
Cội liễu lù lù đứng trước song
Kéo kiếp bụi đời nên bệnh suốt
Dầm cơn mưa lạnh ánh xuân không
Long rong đất khách đèn tuôn lệ
Heo hút quê xa nguyệt dãi lòng
Ngoài xóm sông Rồng con nước cuộn
Xưa nay chảy buốt một giòng sông

Đêm xuân (Phóng dệt Bongtaduong)
Xuân về chẳng thấy lúc đêm đen
Chỉ liễu âm u hiện trước rèm
Cố lý giang hồ đau đáu mãi
Tha hương mưa gió ngậm ngùi thêm
Bao năm đất khách sầu trông nguyệt
Nghìn dặm xa quê thẹn ngắm đèn
Tiếng sóng Long Giang ù ập vỗ
Nam Đàn sau trước đón xuân lên

Không có nhận xét nào: