Trang

15 tháng 1, 2014

Mộ xuân mạn hứng - Nguyễn Du

暮春漫興
一年春色九十日,
拋擲春光殊可憐。
浮世功名看鳥過,
閒庭節字帶鶯遷。
側身不出有形外,
歲長懮未死前。
浮利榮名終一散,
何如及早學神仙。
阮攸

Mộ xuân mạn hứng
Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật,
Phao trịch xuân quang thù khả liên.
Phù thế công danh khan điểu quá,
Nhàn đình tiết tự đới oanh thiên.
Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại,
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền.
Phù lợi vinh danh chung nhất tán,
Hà như cập tảo học thần tiên ?
Nguyễn Du

Dịch nghĩa
Một năm có chín mươi ngày xuân,
Để cho cảnh xuân trôi qua, thật đáng tiếc!
Công danh ở đời nào khác cánh chim bay vút,
Trước sân vắng, thời tiết cũng theo chim oanh mà thay đổi.
Tấm thân không thể thoát ra khỏi vòng hữu hình,
Chưa chết, cứ lo mãi chuyện nghìn năm.
Danh lợi hão huyền cuối cùng tiêu tan hết,
Sao bằng hãy sớm theo đạo thần tiên!
 
Cảm tác cuối xuân (Phóng dệt Bongtaduong)
Chín chục thiều quang tiết đảo vần
Nỡ nào để vuột mất thời xuân
Công danh phù thế đà bay mất
Thời tiết bồng bênh cứ chuyển lần
Chưa chết đừng lo xây tĩnh mộ
Còn hơi chớ ngóng vị vinh thân
Vòng đời đố thoát khung bào ảnh
Vậy sớm tìm tiên học phép thần

Không có nhận xét nào: