Trang

6 tháng 11, 2015

KINH BÁCH DỤ 36-40


36. Lầm Móc Con Mắt

Xưa có bậc tu hành núi thẳm
Đạt tinh thông rất lắm thuật hay
Biển khơi lòng đất chôn đầy
Kim cuơng vàng bạc mắt đây tỏ tuờng

Tai vua thấu rất mừng phán bảo
Hãy tìm mời  rốt ráo về dinh
Nuớc nhà nhờ đó hồi sinh
Phú cuờng đạt thịnh dân  tình ấm no

Quan nhất phẩm vội hô xin việc
Cùng tùy tùng mải miết lên đuờng
Quả nhiên may mắn khôn luờng
Gặp nguời thông thái trên suờn sơn khê

Không mời thỉnh lại đè móc mắt
Về dâng vua hoàn tất lệnh truyền
Đây là cặp mắt y nguyên
Nguời mù không thể lạc miền nơi nao

Vua bất mãn nổ áo thịnh nộ
Ta muốn tìm nguời có mắt thần
Nhìn sâu báu vật truy tầm
Nay đà bị móc khỏi thân còn gì
oOo
Xưng đệ từ Phật bi mà quáng
Ruớc cao tăng những tuởng hay ho
Nhố nhăng cản trở chân tu
Pháp thành vô dụng lại hư hỏng mình 

37. Giết Trâu

 Xưa có kẻ nuôi trăm trâu đủ (*)
Thả ra đồng gặm cỏ đầy đàn
Xó rừng cọp dữ lao sang
Hung hăng phóng vút vồ tràn một con

Nguời đó nghĩ nay còn chín chín
Không đủ trăm thật tính sao đây
Bèn lùa xuống vực cả bày
Đàn trâu chết hết đứng ngây ra nhìn
oOo
“Giới cụ túc” hai trăm năm chục
Lỡ phạm vào duy một điều thôi
Đã không xám hối cho rồi
Còn vuơng cả loạt thật ôi ngu đần
------------
(*) Nguyên văn: 250 trâu
  
38. Bảo Nước Đừng Chảy

Xưa có kẻ đi đuờng khát nuớc
Thấy một hang phía truớc đèo cao
Có làn suối chảy lao xao
Kế bên thùng ắp nuớc trào đầy um

Sung suớng quá vội khum xuống uống
No nê rồi chỉ xuống thùng kia
Nuớc ơi đừng chảy nữa kìa
Ta đâu khát nữa ngưng đi cho rồi

Nuớc cứ chảy không lời đáp trả
Nó tức mình chửi rủa om sòm
Nguời qua lại thấy mắng dồn
Không đi cho khuất lại còn ngu khoe
oOo
Nguời say đắm biển mê bến đục
Uống nuớc trần ngũ dục tanh hôi
Không mau thoát khỏi cho rồi
Dùng dằng xua đuổi ma đời nào đi

39. Sơn Tường

Xưa có kẻ vào chơi nhà bạn
Thấy bức tuờng bóng nhẵn từng khung
Hỏi ra sự thể kiệt cùng
Chỉ là cám trộn với bùn trét lên

Bụng tự nghĩ lúa bền hơn cám
Nếu thay vào chắc hẳn đẹp hơn
Trộn bùn vào lúa đem sơn
Vách kia loang lổ xấu hơn ban đầu
oOo
Có một số chưa sâu Phật pháp
Cứ tự hào thông khắp mọi nơi
Còn đòi cải cách thay dời
Khổ công vô ích chỉ nguời trách chê 

40. Người Sói Đầu Tìm Thuốc

Xưa anh hói đầu lơ thơ tóc
Đến đêm đông gió thốc lạnh lùng
Ngày hè nóng rát vô cùng
Muỗi mòng bu lại cắn sưng cả đầu

Phải tìm kiếm cách nào cho ổn
Nghe đồn rằng ở xóm kề bên
Có thầy danh bất hư truyền
Luơng y bốc thuốc sánh tiên trên trời

Anh tìm đến bồi hồi thưa hỏi
Kể sự tình chứng hói buồn đau
Ông thầy khăn lột chỉ đầu
Ta đây rụng tóc chữa lâu chưa lành
oOo
Đây tứ khổ hoành hành não nuột
Cõi nhân sinh quy luật vuơng mang
Hoài công chạy chữa gian nan

Số phần đã định đừng than thở nhiều
Dệt thơ: Bongtaduong

Không có nhận xét nào: