Trang

8 tháng 11, 2015

KINH BÁCH DỤ 41-4541. Hai Con Quỷ Tranh Vật

Xưa hai qủy lang thang trên đất
Vớ đuợc ngay ba vật trên đồng
Cái ruơng, cây gậy thần thông
Thêm đôi guốc phép, tranh công ồn ào

Có nguời đến hỏi sao cớ sự
Quỷ giãi bày: ruơng mở đầy đồ
Gậy cầm kẻ địch chạy xô
Còn đôi guốc xỏ bay mờ lên mây

Nguời mưu trí: ta đây xét xử
Hai nhà nguơi chiụ khó tránh xa
Khắc sau trở lại bên ta
Ăn đồng chia đủ không ca thán gì

Quỷ đồng ý lánh đi nơi khác
Nguời vội vàng  gậy xách, ôm ruơng
Xỏ đôi guốc phép phi thuờng
Tầng mây bay bổng cuời phuờng quỷ ngu.
oOo
 Sự bố thí ví như ruơng vậy
Thiền định là cây gậy trừ ma
Guốc kia thoát khỏi ta bà
Phải dùng trí huệ mới qua khổ sầu.

42. Che Da Lạc Đà

Xưa thuơng lái có hai đệ tử
Dắt lạc đà bỏ xứ đi chung
Lụa là vải quý vô chừng
Bao nhiêu chất hết lên lưng lạc đà

Đi nửa đỗi thú già lăn chết
Bèn lột da để hết giữa đàng
Dặn hai đệ tử kỹ càng
Phơi da mà uớt sẽ làm mục hư

Lái đi truớc tìm cư trú sớm
Bỗng rào rào trời chớm mưa sa
Nghe lời chủ dặn đêm qua
Vội đem gấm vóc gói da lạc đà

Và kết quả ai mà chẳng biết
Gấm lụa là hư hết còn đâu
Bỏ trăm giữ một mang sầu
Nghĩ suy vụng dại ôi đầu ngu si
oOo
Phải thức nghiệm hộ trì luật giới
Đến thí tài ta mới làm sau
Xây chùa dựng tháp công lao
Mà hư đạo pháp cao sâu củng thừa

43. Mài Đá

Xưa có kẻ ngày ngày mài đá
Rất chuyên chăm công sá chẳng cần
Thu qua đông lại bao lần
Mài mà không biết căn phần điều nghiên

Tảng đá lớn thành viên đá nhỏ
Chỉ vậy thôi nào có ra gì
Bao nhiêu sức lực đổ đi
Làm không mục đích kiên trì quẳng thôi
oOo
Nguời tu  đạo thì tôi cũng đạo
Cũng ngày ngày khoác áo đội khăn
Tụng kinh gõ mõ bao năm
Líu lo ra rả nào mang ích gì

44. Ăn Bánh

Xưa có kẻ đi đuờng đói lắm
Đến quán hàng mua tấm bánh xơi
Ăn luôn sáu, bụng còn vơi
Mua thêm cái nữa cho rồi đủ cho

Ăn đuợc nửa đã no cành bụng
Tự nghĩ rằng ta đúng dốt dai
Mua chi sáu cái phí hoài
Chỉ mua cái bảy đỡ ngay tốn tiền
oOo
Tu phải buớc liên miên từng nấc
Mới quán thông mỗi bậc tựu thành
Vội vàng nhảy vuợt cho nhanh
Sao leo tới đỉnh công hành bỏ đi
  
45. Giữ cửa

Xưa có chủ đi xa dặn tớ
Mi ở đây phải nhớ vô cùng
Cửa nhà cẩn thận coi chừng
Dây lừa chắc chắn nó đừng chạy rông

Tớ vâng dạ thề không sao nhãng
Chủ đi rồi, có đám đờn ca
Giọng hò tiếng hát vẳng xa
Đôi tai rậm rực bỏ qua sao đừng

Nó gỡ cửa chất lưng lừa nhỏ
Dắt dây thừng đến chỗ đang vui
Trộm rình vào khoắng tả tơi
Bao nhiêu tiền của vèo trôi đàng nào

Chủ về đến hỏi sao cớ sự
Nó thật thà thưa đủ ngọn ngành
Con lừa sợi cột  rành rành
Và đây cánh cửa còn banh ra kìa…

Chủ mắng chửi tên kia ngu thế
Cánh cửa là bảo vệ bên trong
Chứ đâu giữ tấm gỗ không
Cửa tuy còn đó nên nông nỗi gì
oOo
Đức Phật dậy kiên trì thâu nhiếp
Giữ lục căn liên tiếp chẳng rời
Phàm nhân tham ái lả lơi

Vô minh giữ chặt biết đời nào buông

Det tho: Bongtaduong

Không có nhận xét nào: