Trang

12 tháng 11, 2015

KINH BÁCH DỤ 46-5046. Ăn Trộm Trâu

Xưa có bọn cùng thôn trộm cắp
Lùa một trâu đem bắt giết ăn
Chủ nông tức tốc truy tầm
Thấy nguyên một đám hỏi thăm kỹ càng

Trâu ta  ở trong làng nguơi chứ
Lũ trả lời: chẳng có biết đâu!
Hỏi: làng có một cái ao
Đáp ngay:  đâu có đầm nào ở đây

Nguời hỏi tiếp: bụi cây bên cạnh
Lại trả lời: chẳng nhánh dầy thưa
Hỏi rằng trộm lúc ban trưa
Huớng đông kia đó nguơi vừa trộm xong

Lũ thế thốt chẳng đông, chẳng ngọ
Ta nào hay chớ có hỏi dồn
Chúng tôi đâu biết thiệt hơn
Thôi đi chỗ khác đây còn việc mang

Nguơi đã nói không làng – ao – bụi
Cứ tạm cho nghe đủ lọt màng
Nhưng còn phuơng huớng thời gian
Tại sao không có, rõ gian dối này

Suy từ đó bọn bay quá quắt
Rõ ràng đi trộm cắp trâu ăn
Một bày đớ luỡi cứng hàm
Cùng đuờng nhận tội tham lam của này
oOo
Theo Phật pháp phạm trai phá giới
Không ăn năn sám hối làm lành
Cố tình che dấu loanh quanh
Vuơng mang hậu quả tu hành ích chi

 47. Giả Tiếng Oan Ương

Xưa phụ nữ đến ngày khánh tiết
Ưu bát la hoa kết lên đầu
Đóa này đẹp tựa ngọc châu
Tôn lên qúy phái tuơi màu dung nhan

Anh chồng nọ nghèo nàn cơ cực
Nhưng yêu thuơng hết mực vợ nhà
Nàng đòi phải kiếm Bát la
Nếu không có đuợc chắc là ly thân

Trong cung điện có đầm nổi tiếng
Trồng Bát la quý hiếm vô cùng
Chồng đây giỏi giọng oan uơng
Quyết vào hái lấy coi thuờng hiểm nguy

Theo kế hoạch chồng đi bẻ trộm
Mặt nuớc xao sóng động lại qua
Tùy tùng quát hỏi ai ra
Hết hồn chồng đáp tôi là oan uơng

Bèn bị bắt không đuờng chối cãi
Trói nghiến tay áp giải công đuờng
Bây giờ giả tiếng oan uơng
Giống như chim thật còn vuơng nỗi gì?
oOo
Làm đúng lúc đúng thì mới phải
Việc qua rồi làm lại còn đâu
Không lo sám hối lúc đầu
Đến khi sắp chết mới cầu ai thuơng!

48. Chó Và Cây

Xưa một chó ngủ say duới gốc
Bất thình lình cành rớt trên lưng
Hoảng kinh phóng chạy đùng đùng
Ra xa mắt nhắm nào trông thấy gì

Mãi xế bóng nhìn về cây cũ
Gió thổi qua, tiếng hú lao xao
Ngỡ rằng lá vẫy mời vào
Ung dung về gốc cây cao cuộn nằm
 oOo
Duyên Phật pháp tịnh thân tu niệm
Chút nhỏ nhoi vội viện lý do
Bỏ bê tâm động nghi ngờ
Thời gian qua mất không chờ một ai

49. Vị Tiên Lầm Lộn

Hai đứa nhỏ trên cồn chạy nhảy
Vớt sợi lông tranh cãi liên miên
Đứa này râu của bậc tiên
Đứa kia lông cọp trôi trên sông mà!

Bèn tư vấn tiên già đi lại
Ông lặng thinh móc đãy đeo lưng
Lấy ra nắm gạo và vừng
Bỏ mồm nhai nát nhổ bùng bàn tay

Kìa các cháu vật này chi thế?
Thật giống phân chim sẻ thải ra
Hai em chẳng hiểu gần xa
Trả lời câu hỏi chi mà viển vông!
oOo
Nguời thuyết giáo mông lung mờ bĩ
Chẳng thuyết trình chánh lý hẳn hoi
Nói gà nói vịt lôi thôi
Đề tài lệch lạc ai đời hiểu chi!

50. Sửa Lưng Gù

Xưa có kẻ tìm thầy thuốc giỏi
Chữa gù lưng nhức nhối vô cùng
Thầy kia lấy sữa thoa lưng
Dùng hai tấm ván ép khung thân hình

Lấy hết sức nắn từng cột sống
Thật đớn đau mắt trợn lòi tròng
Cuối cùng xôi hỏng bỏng không
Lưng gù vẫn cứ mãi còng khổ chưa!
oOo
Tu đâu phải xây chùa đúc tuợng
Chỉ thêm phiền phí uổng công lao
Tạo nhiều khổ não biết bao
Trầm luân điêu đứng  khi nào mới xong


Dệt thơ: Bóng tà duong

Không có nhận xét nào: