Trang

17 tháng 11, 2015

KINH BÁCH DỤ 56-60
56. Cái Không Có

Xưa hai kẻ đi trên đường trống
Nguời đẩy xe toàn giống cây vừng
Loay hoay giữa vũng đất bùn
Nhọc nhằn lui tới vô cùng khổ ghê

Bèn kêu gọi kéo xe lên cạn
Rất sẵn sàng cứu nạn cho xong
Lấy gì ra để trả công
Thưa tôi không có gì mong đáp đền

Hai nguời giúp kéo lên hoàn tất
“KHÔNG CÓ” đâu? Trả gấp ra đây
Đợi chờ xòe mỏi bàn tay
Phu xe bối rối giãi bày ra sao!

Một nguời đó hiểu cao lẽ thật
Thôi đi nào bất tất vẩn vơ
Phu xe từng nói nãy giờ
Đã đưa “KHÔNG CÓ” còn chờ đợi chi
oOo
Trong cảnh giới luận suy “KHÔNG - CÓ”
Hình thể này lúc tỏ lúc tan
Vô nguyên vô tuớng thính quan
Chơn không nhập lý luận bàn giác mê
 ".
57. Bị Đạp Rụng Răng

Xưa có một phú ông uy tín
Gia nhân hầu xu nịnh tranh ham
Phú ông mắc bệnh khạc đàm
Bao nhiêu lần nhổ tranh phần đạp lên

Lại có kẻ kề bên hầu cận
Nhưng chậm chân chẳng dẩm đuợc đờm
Thôi đành suy nghĩ nguồn cơn
Tranh công truớc lúc phú ông nhổ phè

Rình đến lúc khò khè cuống họng
Đứa gia nhân vút phóng đạp phăng
Trúng ngay mặt chủ rơi răng
Bao nhiêu máu miệng chảy tràn rách môi

Đau đớn quá buông lời mắng xả
Tại làm sao nguơi đá miệng ta
Bày tôi thưa lại thật thà
Do tranh phúc chủ nên ra nỗi này
oOo
Làm đúng lúc phút giây xuất phát
Đợi thời cơ quan sát kỹ càng
Non suy đón truớc vội vàng
Gây nhiều khổ não đeo mang phiền hà

58. Chia Của

Xưa trong nuớc Ma-la tộc hệ
Có phú ông Sát đế bệnh tình
Biết giờ lâm tử tàn sinh
Gọi hai con lại trối tình truớc sau

Khi cha chết cùng nhau mai táng
Cả gia tài sòng phẳng công tâm
Y theo di chúc mỗi phần
Chia đi chia lại khó phân cho đều

Cãi cọ mãi gây nhiều phiền não
Đành nhẽ nhờ ông lão giải thôi
Khó chi mỗi thứ cắt đôi
Ăn đồng chia đủ từng nguời là xong

Nghe phân định quyết lòng thực hiện
Toàn gia trang cắt nghiến hai phần
Chiếu chăn giuờng chõng áo quần
Tiền tài văn tự cắt luôn công bằng
oOo
Lý và pháp tu hành Phật pháp
Chớ buộc ràng nguyên tắc đóng khung
Tùy nghi uyển chuyển hợp cùng
Vô tình hủy hoại lại không đuợc gì!
  
59. Xem Làm Bình

Xưa hai kẻ đồng đi nghị sự
Thấy thợ làm bình sứ nơi xa
Tay nghề tinh xảo tài hoa
Trầm trồ thích thú lân la đến nhìn

Một nguời nhớ như in giờ hội
Dẫu say mê cũng vội lên đuờng
Tham gia góp mặt hội truờng
Được mời dự tiệc nhận luôn phần quà

Nguời còn lại la cà lò gốm
Mãi đến chiều chưa dợm bước đi
Cố tình hội nghị bỏ bê
Mệt phờ bụng đói còn chi tiệc mừng
oOo
Nguời thế tục xem thuờng thời khắc
Mải đam mê quên phắt tu hành
Trầm luân bể khổ tử sanh
Bao giờ chứng quả chánh thành hồi tâm

60. Thấy Vàng Dưới Nước

Có nguời trẻ bên hồ ngoạn cảnh
Thấy đáy ao lấp lánh thoi vàng
Nhảy ngay xuống nuớc vội vàng
Lặn mò hì hụp chỉ toàn bùn hôi
Lên bờ thở thì ôi lại thấy
Cứ y nguyên chỗ ấy lạ kỳ
Nguời cha tiến đến hỏi gì?
Bèn thưa tường tận chuyện hy hữu này

Cha ngó xuống biết ngay là bóng
Còn vàng nguyên ở bọng cây cao
Leo lên lấy xuống đi nào
Quả nhiên kim loại đính vào tàn cây
oOo
Nguời phạm tục ngày ngày đuổi bắt
Những phù hoa bóng sắc hão huyền
Quên đi chất thực căn nguyên
Gánh bao khổ nhọc ưu phiền mà thôi


Dệt thơ: Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: