Trang

18 tháng 11, 2016

CẬY CHÚA THƯƠNG XÓT


(Thuận nghịch độc)

Xuôi:
Thương xót Chúa còn mãi chở che
Dắt dìu xin đón nhận và nghe
Đường sai bước quẩn do mù quáng
Lối lạc đi quanh bởi quặt què
Lương thiện đón vào, theo chính trực
Ác tàn xa hẳn, thoát lầm mê
Thường lo phải thắp đèn canh thức
Nương tựa vững chờ đón phúc quê

Ngược:
Quê phúc đón chờ vững tựa nương
Thức canh đèn thắp phài lo thường
Mê lầm thoát hẳn, xa tàn ác
Chính trực theo vào, đón thiện lương
Què quặt bởi quanh đi lạc lối
Quáng mú do quẩn bước sai đường
Nghe và nhận đón, xin dìu dắt
Che chở mãi còn Chúa xót thương


Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: