Trang

19 tháng 11, 2016

KHẤN CHÚA XÓT THƯƠNG
(Thuận nghịch độc)

Xuôi:
Thương xót khấn nài cứ cậy trông
Thứ tha tình mở, Chúa chờ mong
Đường ngay bước dấn, nên khuyên dạ
Lối đúng đi sang, hãy nhủ lòng
Lương thiện đón này, theo tắp thẳng
Ác tàn xua nhé, chớ oằn cong
Sương mù thoát biến, mau lên nắng
Vương vấn sá gì, ngại bẫy chông

Ngược:
Chông bẫy ngại gì, sá vấn vương
Nắng lên mau biến, thoát mù sương
Cong oằn chớ nhé! Xua tàn ác
Tắp thẳng theo này! Đón thiện lương
Lòng nhủ hãy sang, đi đúng lối
Dạ khuyên nên dấn, bước  ngay đường
Mong chờ Chúa mở tình tha thứ
Trông cậy cứ nài khấn xót thương


Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: