Trang

24 tháng 11, 2016

THƯƠNG XÓT ĐỢI CHỜ


Lục bát thuận nghịch

 Xuôi:
Ngày đêm hiu hắt ngóng trông
Luôn hằng thiêu đốt cháy lòng buồn đau
Chiều chiều cô quạnh não sầu
Cha nhìn mờ mịt thấy đâu con người
Ngờ đâu tanh vắng  nói cười
Chi còn thanh lặng bặt lời vui ca
Đành sao ngây dại đoạ sa
Mê say bài bạc nhập hoà gàn điên
Tay trơ về đã cạn tiền
Ơi con bè bạn lãng quên xa dần
 Mê say vào rượu hại thân
Ngày ngày chao đảo lỡ lầm thêm vương
Đau buồn bò lết cuối đường
Cùng cơ cho thấu, cảm thương ai nào
Mơ huyền tình dục đảo chao
Hương đưa xinh đẹp khát khao thân này
Hình dung mê ảo đắm say
Chìm hồn lê lết tháng ngày trôi hoang
Về đi mau tỉnh lỗi lầm
Thôi con trau sửa quyết tâm ghi lòng 
Nào vơi thương xót mỏi mòn
Cha đây vương vấn ngóng trông  đêm ngày

Ngược:
CHỜ ĐỢI XÓT THƯƠNG
Ngày đêm trông ngóng vấn vương
Đây cha mòn mỏi xót thương vơi nào
Lòng ghi, tâm quyết sửa trau
Con thôi lầm lỗi tỉnh mau đi về
Hoang trôi ngày tháng lết lê
Hồn chìm say đắm ảo mê dung hình
Này thân khao khát đẹp xinh
Đưa hương chao đảo dục tình huyền mơ
Nào ai thương cảm thấu cho
Cơ cùng đường cuối lết bò buồn đau
Vương thêm lầm lỡ đảo chao
Ngày ngày thân hại rượu vào say mê
Dần xa quên lãng bạn bè
Con ơi tiền cạn đã về trơ tay
Điên gàn hoà nhập bạc bài
Say mê sa đoạ dại ngây sao đành
Ca vui lời bặt lặng thanh
Còn chi cười nói vắng tanh đâu ngờ
Người con đâu thấy mịt mờ
Nhìn cha sầu não quạnh cô chiều chiều
Đau buồn lòng cháy đốt thiêu
Hằng luôn trông ngóng hắt hiu đêm ngày


Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: