Trang

22 tháng 11, 2016

CON ĐI VỀ

Lục bát thuận nghịch


1. CON ĐI VỀ
Xuôi:
Cuồng tâm  lỗi phạm ngu khờ
Thương yêu rời bỏ, lại vơ đau sầu
Đời hư dấn bước vùi sâu
Chơi hoang ngày tháng nghĩ đâu đêm tàn?
Say mê hưởng thụ son vàng
Tay vung tiền đống, ngập tràn vui ca
Điên khờ mãi cứ bùn sa
Hiền chăm quên lãng, nhập ma vào hồn
Lên đi, hết bậc còn không?
Tiền bay trơ túi, đứng tròng, chôn chân
Ngờ đâu bạn lánh  xa dần
Chờ mong chi nữa, thiết thân buông rời
Đi đường cụt ngõ chao ôi!
Suy tàn ngày tháng, kiệt hơi đường cùng
Nài xin rộng lượng tha dung
Tay chân rởi rã  bước dừng xa xa
Thôi về cứ hãy chờ cha…

Ngược: VỂ ĐI CON
Cha chờ hãy cứ về thôi
Xa xa dừng bước rã rời chân tay
Tha dung lượng rộng xin nài
Cùng đường hơi kiệt tháng ngày tàn suy
Ôi chao ngõ cụt đường đi
Rời buông thân thiết nữa chi mong chờ
Dần xa lánh bạn đâu ngờ
Chân chôn, tròng đứng, túi trơ bay tiền
Không còn bậc, hết đi lên
Hồn vào ma nhập lãng quên chăm hiền
Sa bùn cứ mãi khờ điên
Vui ca tràn ngập đống tiền vung tay
Vàng son thụ hưởng mê say
Tàn đêm đâu nghĩ tháng ngày hoang chơi
Sâu vùi bước dấn hư đời
Sầu đau vơ lại bỏ rời yêu thương
Khờ ngu phạm lỗi tâm cuồng…


Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: