Trang

28 tháng 12, 2012

ĂN CƠM MUỘN MÀNG(Chúc Nhâm Vinh 27 năm dính chấu)

Ông mối ngày xưa thật mát tay
Vậy mà hăm bảy đếm lần tay
Đầu heo xơi tái đà lâu lắm
Vẫn đọng trên môi vị béo này

Một con hĩm trưởng gái đầu lòng
Nối tiếp thằng cu nối giống dòng
Sản xuất thêm chi đâm rếch việc
Đủ rồi lòi nữa chỉ bằng không!

Tần tảo bà ngồi chốn chợ đông
Ông  ra vào cửa mắt hằng trông
Thôi làm cút rượu cho vơi nhớ
Về nhé trưa rồi anh mãi mong

Con đã lớn rồi học chốn Tây
Thôi thì lại gởi chút tương lai
Hồi môn của lả dành con đó
Đừng như bố mẹ chốn nơi này!

Hăm bảy năm trường thoáng vụt qua
Khen thay ông mối. Ủy chà chà!
Đầu heo nữa nhé! Thưa ông “Tổng”
Cảm đội ơn Trời, phước đức may….

Bùi Nghiệp
(Tựa đề bài do Thoa Nauy gợi hứng)

Không có nhận xét nào: