Trang

4 tháng 12, 2012

XƯỚNG HỌA MÙA VỌNG


XƯỚNG: KHÁT MONG
Hồn con hoang vắng tựa đồng khô
Toác đất ,  hong da ngong ngóng chờ
Mưa móc Trời tuôn hồi lẽ sống
Sương mai cao đổ dậy mầm mơ
San đồi ,toang cửa  chờ Ơn thánh
Lấp vực, nắn đường đón Chúa thơ
Hồn ước ,tâm   mong ơn Chúah độ
An lành ,Thánh , Thánh độ vô bờ.
               CÙ MÈ

HỌA: HY VỌNG.
Khát quá đường xa họng cháy khô,
Lang thang vô định cứ trông chờ.
Mây kìa rơi xuống trồi cây mộng,
Suối đó trào lên ngợp nước mơ.
Đảo mắt chờ mưa, mưa hóa nhạc!
Nghiêng đầu đợi gió, gió thành thơ.
No nê uống thỏa nguồn ân sủng,
Bừng mắt mở to chợt đến bờ.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: