Trang

2 tháng 12, 2012

THÁNH PHAO LÔ TỐNG VIẾT BƯỜNGQuan thị vệ:
Tống Viết Bường.
Chứng nhân tử đạo,
Trung dũng can trường!

Sách ghi:
Làng Phủ Cam năm nhâm dần, thân xác hạ sinh cõi thế, (*)
Họ Thợ Đúc giáp quý tỵ, hồn thiêng trực chỉ Thiên đường .(**)
Thánh hiệu Phao Lô - danh gia chính chính,
Gia đình công giáo - thế tộc đường đường.

Sống đạo chăm chăm câu tín thác!
Việc đời canh cánh chữ cương thường.
Một thưở chiến bào khiên giáp,
Nửa đời cung tiễn súng gươm.

Chí trung quân - viên đội cai tận lòng giúp nước,
Lòng ái quốc -  người thị vệ  hết dạ phò vương.
Ngoài chiến địa sa trường xông xáo,        
Chốn triều ca phép tắc kỷ cương .

Ngờ đâu:
Hồn thần tử Viết Bường tận trung khôn xiết,
Dạ hôn quân Minh Mệnh bất nghĩa khó lường.
Điều tra gốc gác tộc dòng, xưng danh Công giáo liền đeo mang ách họa,
Kê biên ngọn nguồn danh tánh, tín hữu Gia tô phải  gánh chịu tai ương.

Hạ binh phù quân tịch,
Xóa tước lộc huy chương.
Côn trượng tám mươi hèo nát thịt ,
Cùm gông hai khúc xiết bầm xương.

Nơi ngục thất kiên trung khẳng khái,
Chốn lao lung anh dũng ngoan cường.
Khuyên nhủ ủi an đồng phạm,
Ân cần giúp đỡ nêu gương.

Ngày tháng lao tù, nài quản ngục xích xiềng thêm nặng!
Khắc giờ tra khảo, xin lý hình roi vọt chớ nương!
Án trảm quyết dùng dằng công bố,
Lệnh bêu đầu tức khắc loan trương.

An ủi hiền tế nội gia tín thác,
Vỗ về thông ngôn ngoại quốc kiên cường.
Biệt giã anh em: Vui – Mang – Quân  chí vững tin chính trực,
Hẹn hò đồng đạo: Hang – Minh – Phú lòng trông cậy tròn vuông.

Đường tử đạo:
Liêu xiêu bóng gươm chiều tắt!
Lập lòe ánh đuốc tàn dương.
Vội vã quân binh cuồng chân nơi hành quyết,
Thong dong tử tội dạo gót chốn pháp trường.

Sông sâu chắn lối…
Cầu gẫy ngăn đường!
Dừng bước lý hình ngần ngại,
Theo chân ái nữ thảm thương.

Mặt ngước trời phó linh hồn Chân Chúa!
Đầu cúi đất trao thân xác tà vương .
Chẳng mõ trống, án quan tần ngần tuyên trảm,
Không chiêng cồng, đao phủ vội vã vung gươm.

Hồn nhân chứng bay lên trời bao vinh phúc,
Máu thánh nhân đổ xuống đất ngát kỳ hương.

Nhận tử thi một tối đau lòng tìn hữu,
Bêu thủ cấp ba ngày hả dạ ma vương.
Năm mươi năm trung hiếu vẹn toàn, bia trượng phu khắc sâu khí tiết,
Nưa thế kỷ cậy tin son sắt, gương tín hữu rạng tỏa thiên lương.

Năm tân sửu, Đấng cha thánh Lê-ô thập tam vinh phong chân phước,
Năm mậu thìn, Đức Giáo tông Phao-lô đệ lục tấn sắc thánh nhân.

Danh lưu vạn cổ!                                         
Tiếng vọng muôn phương.
Hậu sinh ngưỡng mộ!
Thánh Tống viết Bường.

Bùi Nghiệp
(nguồn: BT Hiệp Thông số 59)

(*) và (**): Thánh nhân có thể (?) sinh năm 1782 (nhâm dần)và  tử vì đạo 23.10.1833 (quý tỵ)

Không có nhận xét nào: