Trang

1 tháng 12, 2012

ĐƯỜNG DẪN TRƯỜNG SINH


(Đọc sách Giảng Viên và Kinh Bát Nhã)

Năm uẩn là không hãy vượt qua
Ngũ quan nguồn mối tạo tâm tà
Niệm kinh Bát Nhã Ba La Mật
Giác ngộ lòng phàm sớm độ tha

Đời người thấp thoáng áng phù vân
Nối tiếp ngày đêm cứ đảo vần
Công phúc mau làm khi nợ thế
Thu hồi nhân hạnh lúc quy lâm

Bức tranh vân cẩu nay còn mất
Giọt nắng chiều vương đã nhạt màu
Bóng ngựa qua khe vèo khuất dạng
Hoa xuân rực rỡ sớm tàn mau

Nhãn- nhĩ -tỷ-thân- thiệt- ý : CĂN
Sắc -hương -vị xúc- pháp- thanh: TRẦN
Sáu điều ma chướng ngày đêm khuấy
Điêu đứng tung hoành mãi ám tâm

Bảy mối tội đầu xa quyến rũ
Mười điều răn dậy tạc chân thành
Lội dòng sông đục không vương trọc
Bước lối gai rào dạ cứ thanh

Vượt qua vượt mãi cố băng lên
Kìa bến chờ mong đã sát bên
Chào áng phù vân tan biến nhé
Tôi về nguồn vĩnh trút ưu phiền

Bóng tà dương


Không có nhận xét nào: