Trang

2 tháng 12, 2012

THÁNH GIOAN ĐOÀN TRINH HOANGioan thánh hiệu!
Danh Đoàn Trinh Hoan,
Lão nhân trung tín,
Linh mục can tràng.

Sách ghi:
Mậu ngọ niên (1798) Làng Kim Long, thân con trẻ khóc chào nhân thế;
Tân dậu kỷ (1861) đất Đồng Hới, vị cha chung ca biệt nhân gian.
Thuở ấu thơ, đường huấn giáo trong gia đình thánh thiện;
Thời niên thiếu, chí tu hành chốn chủng viện Pénang.

Mài nghiên giũa bút;
Dưỡng tánh tu tâm.
Sáu tư tuổi thân quốc dân công chính;
Mười bảy năm vai linh mục vẹn toàn.

Từ Kẻ Sen – Bãi Trời, dậy tín hữu mười điều giới luật;
Đến Thừa Thiên- Quảng Trị, răn giáo dân tám mối phúc ân.
Giữ thân xác khó nghèo thanh đạm;
Luyện tinh thần nhân ái siêng năng.

Thuở ấy:
Vua cai trị chiếu truyền quái gở;
Lính thi hành mệnh lệnh hung hăng.
Truy kẻ ngay lành, nơi cung thánh móng đào từ gốc;
Bắt người chân chính, chốn nhà thờ nền phá tận căn.
Câu phẫn uất thấu lòng đất lục;
Lời oán than vang tận trời xanh.

Đạo Trời xô ngửa;
Tôn giáo đạp ngang.
Bất công ngự trị;
Công lý suy tàn.
Thiên đạo trường tồn, lệnh ma vương toan triệt vong mấy kiếp?
Đức tin kiên vững, quyền ác đế hòng tiêu diệt bao năm?...

Một ngày:
Nơi họ đạo Sáo Bùn, Lễ Hiển linh cha về làm phúc;
Khắp nơi vùng Mỹ Hội, quan bố ráp lính đến sục săn.
Quýnh quáng một đoàn tín hữu; 
Ầm ầm mấy lũ cường nhân.

Thuyền mỏng mảnh cố vượt vòng vây hãm;
Đống rạ thưa sao che nổi quân gian.
Can đảm tra tay trói quặt;
Ung dung ngửa cổ gông mang.
Chốn xà lim hành hạ cực hình, gậy- dùi- roi- xích múa may dư chục;
Nơi ngục thất khảo tra hết cách, cùm- trói- đánh- hèo bày kế cả trăm.

Xác thân tơi tà;
Thần trí vững vàng.
Chờ cành thiên tuế nơi Trời ân thưởng;
Đợi tấm bạch y từ Chúa ân ban.
Nọ dâng sớ tấu trình  can phạm;
Kìa châu phê bản án tù nhân.

Đường tử đạo:
Này trùm Mát thêu Phượng!
Với cố Gio an Hoan!
Đường Đồng Hới thầy trò song song hớn hở;
Bãi Phú ninh lương giáo lớp lớp khóc than.

Ba hồi thúc,  trống vang lên bãi vắng;
Năm nhát vung, đầu rơi xuống đồng hoang.
Xác về đất trút khổ đau cõi thế; 
Hồn lên Trời nhận ân phúc thiên đàng.
Năm kỷ dậu (1909), Ngài Pi-Ô thập vinh phong chân phước;
Niên mậu thìn (1988), Đức Giang Bảo nhị tấn sắc thánh nhân.

Đoàn con kính nguyện;
Thánh Gioan Hoan.
Hộ phù tín hữu qua vòng nguy biến;
Trợ giúp chiên lành thoát ách gian nan!...

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: