Trang

31 tháng 12, 2012

CÁO: TỐNG CỰU – NGHINH TÂN.
( Ngày tết dương lịch 2013,
thân tặng các văn thi chiến hữu )

Tùng tùng:
Cắc cắc!!!
An Nam quốc, tiết đông tháng chạp!
Sài Côn thành hây hẩy móc mưa.
Tín chủ là Nghiệt Chướng lão đồ;
Thay sĩ thứ nhà Bùi đương quốc!

Sắm sửa lễ : Vàng – hương – trầu – thuốc;
Biện bày thêm : Hoa – qủa – rượu – trà.
Lễ bạc gọi là...
Lòng thành kính cẩn.
Ân cần vái khấn,
Thổ địa An nam!

Đương niên Hành Khiển Tôn Thần;
Văn võ tuyệt trần, anh minh sáng suốt!
Kiêm lý âm dương phò xã tắc;
Thủ tuân Thượng Đế quản cung uy.
Bao gồm bờ cõi trị vì;
Thâu tóm giang san quy tụ.

Nay tống cựu cụ RỒNG : vài chai rượu hũ;
Lại nghinh tân ông RẮN: dăm chén be sành.
Một năm qua trọng trách hoàn thành;
Trăm buổi tới cờ mao xuất hiện.
Mừng rỡ ghi công hách hiển;
Ngửa mong thánh đức phò trì.

Beng! Tùng! Bi ri.
Tửu trì! Cẩn cáo!!!

Bóng tà dương
Không có nhận xét nào: