Trang

6 tháng 12, 2012

XƯỚNG HỌA MÙA VỌNG 2

Xướng: VỌNG

Sa mạc ,Tiền Hô ,tiếng hiển dương
Dọn tâm nắn thẳng mọi con đường
Núi đồi lòng dạ mau san lấp
Tục lụy gian trần chớ vấn vương
Trời đổ sương mai ,mưa thánh hóa
Chúa ban Thánh Tử ,giáng yêu thương
Dọn hồn  chờ sẵn như hang đá
Lòng chúng nhân mong Chúa thấu tường
          CÙ MÈ

Xin họa: GỌI.
Lời ai sáng sớm đến tà dương
Gọi thế nhân đây chớ lạc đường
Phú quý giầu sang đừng nuối tiếc
Xa hoa phù phiếm chớ màng vương
Cải tà quy chính chờ vua đoái
Hướng thiện hồi tâm đón Chúa thương
Giờ sắp đến rồi mau chỗi dậy
Mở tai thức tỉnh để nghe tường
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: