Trang

2 tháng 12, 2012

THÁNH BÊ NA ĐÔ VŨ VĂN DUỆThánh hiệu Bê Na Đô,
Danh xưng Vũ Văn Duệ.
Ba mươi bảy năm sứ đồ,
Tám mươi ba tuổi trần thế .
                  
Sách ghi:
Đất Nam Định, năm Bính Tí thánh nhân sinh hạ nhân gian.*
Bãi Ba Tòa, niên kỷ Hợi ngục sĩ  lãnh vòng Thiên tuế. **
Tuổi lên chín sớm nuôi mộng tu trì,
Đến bốn mươi mới mở tay hiến lễ.

Chân mục tử hết dạ dẫn đàn chiên,
Tay chủ chăn tận lòng dìu thế hệ.
Trung thành vâng phục bề trên giáo phận Đàng Đông,
Coi sóc tận tình trách nhiệm xứ nhà Trung Lễ.   

Thân nghèo khó nên một tấm gương,
Xác hãm mình tựa như của lễ.
Tuổi về hưu vẹn chữ tín trung,
Đường tử đạo tròn câu minh thệ.

Thuở ấy:                               
Bạo chúa Minh Mạng tận diệt đạo đồ,
Tổng đốc Quang Khanh truy lùng giáo sĩ.
Trong nhà hưu dưỡng, tự nhận danh linh mục công khai.
Ngoài cánh đồng không, quyết xưng tánh  chủ chăn đường bệ.

Kìa quân binh trẻ dây trói ngại ngần,
Đây đạo trưởng lão cùm gông oai vệ.
Chốn công đường khẳng khái ngôn phong,
Nơi xét xử ung dung mẫn tuệ.

Tại lao tù, giám quản ưu đãi chiếu chăn.
Trong  ngục thất, phạm nhân khước từ ân huệ.
Chẳng quan tâm sức khỏe hao mòn,
Đâu than thở bệnh  già kiệt quệ.

Mong đợi từng giờ tới lúc hy sinh,
Ước ao mỗi khắc đến ngày huyết tế.
Bản án trạng cấp tốc đến triều đình,
Lệnh chém đầu phản hồi từ vương bệ.

Đường tử đạo:

Chốn  hành quyết, tử tù già ngồi cáng thong dong,
Bãi pháp trường, phạm nhân lão đứng cao dáng vẻ.

Ba hiệp trống dồn!
Một hồi chiêng lẻ!
Nhát gươm vung đao phủ ,  xác nhân chứng hoàn trả bụi tro.
Lằn kiếm sắc lý hình , hồn tôi trung lãnh vòng thiên tuế.

Khi đi xôi hỏng bỏng không
Lúc về gánh gồng khệ nệ
Hạt giống dập vùi sâu
Mầm xanh vươn ngạo nghễ.

Hôm nay:
Ngài Lê-ô thập tam, năm Tân Sửu, sắc phong chân phước hội thánh cha.
Đức Giang Bảo đệ nhị, niên Mậu Thìn, tôn kính thánh nhân ngai tòa mẹ.

Hân hoan kính mừng!
Thánh Vũ Văn Duệ.
Gương sáng tiền nhân,
Đuốc soi hậu thế.

Bùi Nghiệp

* và ** Thánh nhân sinh năm 1755, tử đạo 01.8.1838 triều vua Minh Mạng

Không có nhận xét nào: