Trang

12 tháng 1, 2013

Dây Pallium - Biểu tượng.                             Lạy Chúa Ba Ngôi giáng phúc!
Cảm tạ Đức Giáo Tông Benedicto đệ thập lục!
Ban dây Pallium - dây liên kết giáo miền.
Dây thanh khiết dệt từ lông chiên,
Được nuôi dưỡng trong nhà dòng khổ tu Ba Giếng.
Đàn chiên trao: hàng lông dâng hiến.
 Dây Pallium kết đoàn!
Dây hiệp thông trần gian.
Kể từ nay, người Công Giáo nước Việt Nam,
Được phục tùng kết liên qua mục tử.
Đức Mục Tử chúng con: giang tay mở toang cánh cửa,
Vì hiện thân người: đơn giản bình thường.
Chẳng hề tỏ uy quyền - Chỉ muốn "Chạnh lòng thương
 Một bàn tay gieo giống đồi nương,
một bàn tay vỗ về người đau khổ.
 Dây Pallium,
Người đón vào quàng quanh cổ.
Nửa trước nối kết người với Đức Giáo Tông,
Nửa sau dìu dẫn dắt cộng đồng.
Một Giáo Hội,
Một khối,
Đồng hành tiến về đất hứa Quê Cha!
Alleluia !!!
                                                                                                     Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: