Trang

20 tháng 1, 2013

TIỆC CƯỚI CA-NAN(20.1.2013 Chúa Nhật 2 thường niên)

(Hý tự)E không đủ rượu tiệc tân hôn,

T tái chủ nhân điếng cả hồn.

Y lệnh đổ đầy chum hũ vại!

A ha nước hóa rượu đầy ngon…

B nguyên hũ rượu mời quan khách,
N nếm xem sao miệng bỗng tròn.
M ngạc nhiên nhìn đôi mắt trố!
Ơ hơ sao thế  nghẹn gì không?

Ô đấy quyền năng đấng Chí tôn,
U sầu chi lắm dạ bòng bong.
K mừng lên nhé nào yên dạ,
H xướng lên đi thỏa cõi lòng.

M mịt trong đầu tin phép lạ,
L đờ trong óc cậy càn khôn.
Ê hề đầy ngập bao hương vị,
Ư quá nồng nàn vượt ước mong…
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: