Trang

7 tháng 1, 2013

NÀNG THƠỪ em có phải hồn thơ?
Nhập vào ngọn bút mà mơ ảo huyền.
Chút tình lưu lại làm duyên,
Cho hằn một nét bờ tim nồng nàn.
Dẫu rằng cách trở quan san,
Mà nhân ảnh đó lại sang bên này.
Hai bờ đôi nẻo đông tây,
Nhịp cầu còn nối sao tay chẳng cầm?
Thơ tình viết tặng tri âm,
Nào mong hò hẹn nào cần nhớ nhung!
Hồn hoang  quen ngõ lạnh lùng,
Nhả thơ tặng gió gởi tầng mây xa.
Mốt mai rời chốn phù hoa!
Là đâu về suối chan hòa sương mơ?
Ừ rằng có phải nàng thơ?
Xin vào ngọn bút anh chờ em đây…
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: