Trang

18 tháng 1, 2013

TRÀNG KINH MÂN CÔI.Dẫn:
Chính là nhật ký Ngôi Lời,
Viết bằng máu lệ cứu đời từng trang.
Hạt kinh như mỗi bậc thang,
Dìu con từng bước trên đàng về quê.
Vui:
Vì yêu người cõi u mê,
Tự mang thân phận não nề nhục vinh.
Từ Thiên sứ xuống truyền tin,
Đến thời niên thiếu hy sinh cứu đời.
Sáng:
Hòa cùng nhân loại đầy vơi,
Đồng cam cộng khổ buồn vui song hành.
Ba năm rao giảng đường lành,
Lời vàng ý ngọc rành rành ngại chi.
Thương:
Giờ Người đến Giệt-ma-ni,
Uống cho cạn chén trọn hy lễ Trời.
Chết treo thập tự thương ôi !
Hiến thân làm giá cứu đời trầm luân.
Mừng :
Sinh chí thiện - tử thánh quân,
Ba ngày sống lại ma thần trắng tay.
Lên Trời ngự đỉnh ngàn mây,
Hồng ân cứu độ từ nay tuôn tràn.
Tạ :
Hợp cùng Mẹ Chúa cao quang,
Đồng công cứu chuộc trăm ngàn sẻ chia.
Hai trăm hạt ngọc đầm đìa.
Thuyền kinh rẽ sóng về quê thanh nhàn.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: