Trang

14 tháng 11, 2013

CHU TRUNG NGẪU THÀNH kỳ 1 - Nguyễn Trãi

 舟中偶成其一
雨後春潮漲海門
天風吹起浪花噴
半林殘照篩煙樹
隔水孤鐘搗月村
風景可人詩入畫
湖山滿目酒盈樽
舊遊歷歷余曾記
往事重尋只夢魂
I –

Phiên âm Hán Việt

Vũ hậu xuân trào trướng hải môn
Thiên phong xuy khởi lãng hoa bồn
Bán lâm tàn chiếu si yên thụ
Cách thủy cô chung đảo nguyệt thôn
Phong cảnh khả nhân thi nhập họa
Hồ sơn mãn mục tửu doanh tôn
Cựu du lịch lịch dư tăng ký
Vãng sự trùng tầm chỉ mộng hồn
Nguyễn Trãi

Dịch nghĩa
Sau mưa nước triều xuân tràn cửa biển ;
Gió trời nổi lên hoa sóng tóe phun.
Bày nửa rừng bóng chiều xế như rây qua khói ;
Thôn cách sông tiếng chuông vắng như giã sáng trăng.
Phong cảnh chiều người, có thơ trong họa ;
Núi hồ đầy mắt, rót rượu chén tràn.
Những chuyến đi chơi cũ ta còn nhớ mồn một ;
Việc xưa muốn tìm lại chỉ nhờ hồn mộng thôi.

Bản dịch của Hoàng Khôi
Mưa tạnh trào lên sóng bể đầy
Như hoa trên nước phất phơ bay
Bên rừng nắng xế cành cây ngả
Trên bến chuông rền bóng nguyệt lay
Phong cảnh giục người thi với họa
Núi hồ trước mặt rượu thêm cay
Cuộc chơi khi trước nay mà nhớ
Việc cũ coi như nửa tỉnh say

NGẪU HỨNG TRÊN THUYỀN (1) (Phóng dệt Bongtaduong)
Mưa ngừng cửa bề nước tràn tung
Sóng biến thành hoa gió thổi bùng
Suối lộ chiều buông rừng khói chuyển
Thôn trầm chuông đổ nguyệt lay rung
Làn thơ giữa bể say sưa bút
Hớp rượu bên hồ ngất ngưởng chung
Ngoạn cảnh hôm nào lưu đọng mãi
Tìm trong ký ức mộng khôn cùng

Không có nhận xét nào: