Trang

11 tháng 11, 2013

QUÁ THẦN PHÙ HẢI KHẨU - Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán 

過神符海口
神符海口夜中過
奈此風流月白何
夾岸千峰排玉笋
中流一水走青蛇
江山如昨英雄逝
天地無情事變多
胡越一家今幸睹
四溟從此息鯨波

Phiên âm Hán Việt
Thần-phù hải khẩu dạ trung qua ;
Nại thử phong thanh nguyệt bạch hà !
Giáp ngạn thiên phong bài ngọc duẩn ;
Trung lưu nhất thủy tẩu thanh xà.
Giang sơn như tạc anh hùng thệ ;
Thiên địa vô tình sự biến đa.
Hồ Việt nhất gia kim hạnh đổ,
Tứ minh tòng thử tức kình ba.

Dịch nghĩa
Giữa đêm qua cửa biển Thần-phù,
Gió mát trăng trong làm sao đây !
Sát bờ nghìn ngọn núi bày như búp măng ngọc ;
Giữa dòng một đường nước chạy như con rắn xanh.
Non sông vẫn như trước mà anh hùng đã mất ;
Trời đất thật vô tình sinh ra sự biến nhiều.
Hồ Việt một nhà nay may được thấy,
Bốn biển từ đây dứt lặng sóng kình.

*Thần Phù là tên cửa bể ở huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung (Thanh Hóa), nay đã bị lấp

Qua Cửa Bể Thần Phù - Bản dịch của Hoàng Khôi

Thần Phù qua bến ánh giăng lồng
Gió mát canh khuya cảnh vĩ hùng
Nghìn ngọn theo bờ , hình lá trúc
Một chiều giữa bể uốn thân rồng
Nuớc non như cũ người đâu vắng
Giời đất vô tình việc rối bồng
Hồ Việt một nhà may được thấy
Từ nay kình ngạc sạch giòng sông

QUA CỬA THẦN PHÙ (Phóng dệt Bongtaduong)
Thần Phù cửa biển lúc canh ba
Gió mát trăng thanh cảnh sắc hòa
Ngàn ngọn non nhô như búp trổ
Một luồng nước chảy tựa rồng qua
Giang sơn vẫn đó anh hùng biệt
Trời đất đâu ngờ thế thái xa
Hồ Việt chung nhà nay mãn nhãn
Bình yên sóng lặng tĩnh sơn hà

Không có nhận xét nào: