Trang

6 tháng 11, 2013

THẤT THẬP DẠ ĐỐI NGUYỆT – ĐỖ PHỦ
十七夜對月
秋月仍圓夜,
江村獨老身。
卷簾還照客,
倚杖更隨人。
光射潛虯動,
明翻宿鳥頻。
茅齋依橘柚,
清切露華新。

Thập thất dạ đối nguyệt
Thu nguyệt nhưng viên dạ
Giang thôn độc lão thân
Quyển liêm hoàn chiếu khách
Ỷ trượng cánh tùy nhân
Quang xạ tiềm cầu động
Minh phiên túc điểu tần
Mao trai y quất dữu
Thanh thiết lộ hoa tân

Dịch nghĩa
Trăng thu đêm nay vẫn tròn
Thân già cô quạnh ở xóm bên sông
Cuốn rèm, trăng còn ngó khách
Chống gậy, trăng vẫn theo mình
Ánh dọi xuống làm cho con cầu long đã lặn phải cựa quậy
Bóng sáng soi vào, khiến con chim ngủ xoay mình luôn
Lều tranh dựa bên dãy cây quýt cây bưởi
Đêm lạnh hạt móc mới đọng như hoa

Ngắm trăng đêm mười bảy (Người dịch: Trần Tế Xương)
Vành vạnh trăng thu chút chẳng sai
Xóm sông lụ khụ một mình ai
Cuốn rèm trông thấy như chào lão
Chống gậy ra chơi lại đón người
Soi suốt rồng nằm dòng nước chảy
Sáng choang chim ngủ bóng cành phơi
Nhà tranh ngồi tựa bên chồi quýt
Móc trắng lòng ta cũng trắng ngời

TRĂNG MƯỜI BẢY (Phóng dệt: Bongtaduong)
Đêm thu bóng nguyệt lồng
Lão trượng ngụ ven sông
Rèm cuốn Hằng luôn ngó
Gậy nương Cuội cũng khòm
Rồng xoay thân cựa quậy
Chim lắc cổ bồn chồn
Lều cỏ bên tàn bưởi
Sương sa ngỡ đóa hồng

TRĂNG MƯỜI BẢY (Phóng dệt: Bongtaduong)Mười bảy trăng thu vẫn cứ tròn
Thân già quạnh quẽ ở bên mom
Vén rèm thấy bóng Nga chào vẫy!
Nương gậy trông hình Nguyệt dõi khom!
Ánh rọi rồng vươn vai trở giấc
Làn soi chim nghểnh cổ quay vòng
Nhà tranh dựa cạnh tàn cây bưởi
Sương đọng in nền lấm tấm bông

Không có nhận xét nào: