Trang

17 tháng 11, 2013

CHU TRUNG NGẪU THÀNH – KỲ 2 - NGUYỄN TRÃI

舟中偶成其二

海角天涯肆意遨,
乾坤到處放吟毫。
漁歌三唱煙湖闊,
牧笛一聲天月高。
清夜憑虛觀宇宙,
秋風乘興駕鯨鰲。
悠然萬事忘情後,
妙理真堪付濁醪。

Phiên âm Hán Việt
Hải giác thiên nhai tứ ý ngao,
Kiền khôn đáo xứ phóng ngâm hào.
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát,
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao.
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ,
Thu phong thừa hứng giá kình ngao.
Du nhiên vạn sự vong tình hậu,
Diệu lý chân kham phó trọc lao.

Dịch nghĩa
Góc biển chân trời mặc ý đi chơi ;
Trong trời đất đến đâu cũng phóng bút ngâm vịnh.
Ba câu hát ông chài, hồ khói rộng ;
Một tiếng sáo chú mục, trời trăng cao.
Đêm thanh đứng dựa không mà xem vũ trụ ;
Gió thu muốn thừa hứng mà cưỡi kình ngao.
Lâng lâng sau khi quên hết muôn việc,
Lẽ mầu nhiệm thực đáng phó cho rượu ngon.


Ngồi trong thuyền ngẫu nhiên thành thơ kỳ 2 (Người dịch: Không rõ)
Góc biển chân trời mặc tự do
Càn khôn đâu chẳng viết thành thơ
Ca chài vang vọng, khói lan rộng
Sáo mục lên cao, trăng vút mơ
Đêm lặng hư không xem vũ trụ
Gió thu hứng khởi cỡi kình ngư
Việc đời dằng dặc quên đâu hết
Diệu lý tay nâng rượu một vò

NGẪU HỨNG TRÊN THUYỀN 2 (Phóng dệt Bongtaduong)
Chân mây góc biển cứ du nhàn
Trời đất nơi nào cũng chứa chan
Tiếng nhạc ngư ông trầm khói núi
Hơi tiêu mục tử vút trăng ngàn
Đêm về ngất ngưởng nhìn tinh vận
Thu đến bồi hồi hưởng gió lan
Chếnh choáng tìm quên đời biếng hỏi
Thực hư phó thác rượu mơ màng

Không có nhận xét nào: