Trang

12 tháng 11, 2013

MỘ ONLINE - NGUYỄN BẠCH TUYẾT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin muộn:
Chị Maria Bạch Tuyết là bào tỷ của Thy Thoa _ Nauy, đã được Chúa gọi về tại Vietnam.
Xin các Thiên Thần Chúa dẫn đưa. Nguyện Cha toàn năng và Mẹ từ ái, cho linh hồn chị Maria an nghỉ ngàn thu nơi nước Hằng Sống.
Xin chia sẻ nỗi buồn trần gian đến em Thoa và gia đình, ai cũng một lần vĩnh biệt, xin kính mượn bàn tay Cha từ ái, lau khô giọt lệ trên mắt người thân yêu gia tộc.
THÀNH KÍNH.
GĐ Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: