Trang

5 tháng 11, 2013

NHÃN PHÓNG THANH – HỒ XUÂN HƯƠNG
眼放青
微茫螺黛拓滄溟,
到此須教眼放青。
白水磨成千刃劍,
寒潭飛落一天星。
怪形未已標三甲,
神力奚庸鑿五丁。
仿佛雲頹頭暗點,
高僧應有坐談經

Nhãn phóng thanh
Vi mang loa đại tháp thương minh
Đáo thử tu giao nhãn phóng thanh
Bạch thuỷ ma thành thiên nhẫn kiếm
Hàn đàm phi lạc nhất thiên tinh
Quái hình vị dĩ tiêu tam giáp
Thần lực hề dung tạc Ngũ Đinh
Phảng phất vân đồi đầu ám điểm
Cao tăng ưng hữu toạ đàm kinh.
Hồ Xuân Hương

Dịch nghĩa
Mầu lam nhạt mờ mờ nối trời xa với bể xa.
Đến đây, tưởng như trong mắt toả sắc xanh ra
Nước bạc mài đá thành nghìn mũi gươm nhọn
Giữa đầm vắng, hình như có một sao trời sa xuống.
Vách đá hình kì quái không dễ dùng làm bảng đề danh kẻ đỗ đại khoa,
Nếu không sức thần thì sao tạc nổi tượng lực sĩ hùng dũng như vậy.
Phảng phất mây xuống thấp, phía trên đã xẩm tối,
Chắc đã có vị cao tăng ngồi yên lặng tụng kinh.

Mắt toả màu xanh (Người dịch: Hoàng Xuân Hãn)
Bể xanh lấp loáng tận trời xa,
Đây ngỡ màu xanh mắt tỏa ra.
Nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm,
Đầm im rơi xuống một sao sa.
Quái hình chưa dễ đề khoa bảng,
Thần lực đâu đà tạc tượng ma.
Phảng phất mây rà đầu xẩm tối,
Cao tăng đang tụng chốn chiền già.

MẮT LAM (Phóng dệt: Bongtaduong)
Trời biển màu lam nối kết giao
Ngỡ rắng biêng biếc mắt mi chao
Nước tô vẽ đá ngàn thanh kiếm
Đầm chiếu in hồ một bóng sao
Lực thánh khôn ghi trang tuấn kiệt
Sức thiêng đâu tạc đấng anh hào
Hoàng hôn phủ xuống mây lờ lững
Sư tụng kinh chiều tự lúc nao!

Không có nhận xét nào: