Trang

24 tháng 11, 2012

HƯỚNG VỀ CHÚA (Ý Thánh vịnh 42)

Như nai khát mong tìm nước suối
Hồn tôi trông về dưới Thánh nhan
Khát khao cháy bỏng tâm can
Bao giờ bệ kiến tôn nhan Chúa Trời

Dòng châu lệ đầy vơi chan chứa
Là bánh cơm từng bữa tôi ăn
Thường nghe đàm tiếu thế nhân
Chúa ngươi đâu hỡi hỏi thăm chút nào?

Tôi để trí dạt dào tưởng nhớ
Thuở tiến về đất Hứa cao sang
Giữa đoàn trẩy hội hân hoan
Muôn muôn nhã nhạc ca vang tưng bừng

Hồn tôi hỡi thôi đừng phiền muộn!
Chớ than thân trách phận làm chi
Cậy trông ĐỨC CHÚA từ bi
Người là núi đá thành trì tôi nương

Ngày Chúa gởi tình thương hoan lạc
Đêm con ngâm thánh nhạc say êm
Hương kinh theo gió bay lên
Tụng ca nguồn sống Chúa trên đổ tràn

Ôi đời thế lang thang tiều tụy!
Bao quân thù đạp gí than tôi
Cốt xương từng khúc gẫy rời
Thù nhân lăng nhục từng hồi liên miên

Hồn tôi hỡi hãy quên buồn bã!
Chớ xót xa lã chã dòng châu
Hướng lên đền Thánh nguyện cầu
Xin Người cứu độ dẫn đầu tôi đi

BÙI NGHIỆP

Không có nhận xét nào: