Trang

18 tháng 11, 2012

VĂN TẾ PHONG TRAI (KP Phạm Phong Trai,ly trần
 27-07-2006 tại Thị xã Rạch Giá)


Anh Phong Trai!
Anh Phạm Phong Trai!!!
Hồn xuôi thiên quốc,
Xác gởi trần ai.

Cơn bào ảnh, nhân sinh bèo bọt,
Giấc hoàng lương, phù thế khói mây.
Năm mươi năm lẻ, đủ chưa  đời bể khổ?
Nửa kiếp trần dư, đâu nhẽ tiếc triêu mai ?

Khi xưa:
Xa xứ Bắc, đất Cổ Lâm chào dĩ vãng.(*)
Ngụ phương Nam, miền Thốt Nốt  đón tương lai.(**)
Theo chí hướng, ước ao nên thợ xây, thợ gặt.
Muốn trao dâng, nuôi mộng thành phu lưới phu chài.

Tuổi mười ba, đã tung tăng vào chủng viện,
Năm hai bốn, còn mài miệt  lối thiên sai.
Mong khai  suối, khai sông - điểm tô chấm phá.
Chí phá gò, phá đất - vẽ nét minh khai.

Ngờ đâu:
Giang sơn biến đổi,
Con tạo vần xoay.

Thân hồ thỉ, kình ngư vạch khơi biển rộng.
Chí tang bồng, bằng điểu tung gió  dặm dài.
Bảy chuyến vượt khơi - ăn thuyền ngủ sóng,
Ba lần hải đảo - nếm mật nằm gai.

Hỡi ơi!
Đơn thân độc mã!
Già néo dứt dây!!

 Hùm đã sa cơ, thân hổ ngục gông cùm xích,
Cá kề miệng thớt, ngắc ngư khổ tận cam lai.
Buông đèn sách, ngùi ngùi ẩn tích: sơn cùng địa tận.
Gác bút nghiên, tan tác nghìn trùng: hải giác thiên nhai.

Tàn - mơ ước sân trình: mặt bằng dậy sấm.
Vỡ - hoài mong vũ lộ: bắn nhạn ven mây.
Đêm nguyệt tận họa vô đơn chí,
Ngày dương tàn phúc bất trùng lai.

Ngây giả điếc ngậm tăm nuốt nghẹn,
Dại giả câm giật gấu vá vai.
Chén cam khổ, ăn dư đàng khổ ải.
Cốc tân toan, uống  đủ lối đọa đày.

Con tim máu đỏ, còn phập phồng mằn mặn,
Lá phổi hơi chàm, đã nghèn nghẹn cay cay.
Căn phế phủ, đục mòn hơi thanh khí,
Bệnh trầm kha, phá vỡ lớp hình hài.

Thương ôi!
Tàn đêm về sáng…
Nhắm mắt xuôi tay!!!

Tình bằng hữu cũng một ngày nên ngãi,
Nghĩa phu thê dù một chuyến thành say.
Huống giai ngẫu - ba mươi dư: quạt nồng ấp lạnh!
Chi đệ huynh - bốn chục lẻ: phải lứa bằng vai.
Vợ dẫu đảm, mất chồng thêm lận đận,
Con dù khôn, lìa bố  lắm bi ai.

Thầy còn đấy, thương trò nheo mắt lệ,
Bè còn đây, nhớ  bạn khóc khôn nguây.
Đốt ngọn nến, tiễn người xa nhân thế,
Khơi làn hương đưa bạn đến an đài.

U uẩn quan hoài!
Bịn rịn chia  tay!!!

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: