Trang

18 tháng 11, 2012

VĂN TẾ PHẠM TÂM(KP Josept Phạm Văn Tâm, ly trần 24-12-2007
 tại GX Hòa Hiệp, Hố Nai, TP Biên Hòa)


Anh Tâm!
 Anh Phạm Văn Tâm!!
Về nơi thanh cảnh!
Biệt chốn hồng trần.

Cõi nhân thế thay đổi đổi thay, nay nương dâu mai bãi bể!
Gót tiêu dao mù mù mịt mịt, đâu hạc nội đâu mây ngàn.
Ngán nỗi duyên do người về cõi thọ,
Chạnh lòng thương nhớ kẻ ở miền trần.
Làng Kẻ Sặt - Hải Dương , khai sinh hòa nhân lọai,
Đất Hố Nai - Xuân Lộc, lập nghiệp định sinh phần.

Nhớ linh thuở trước!
Trong buổi thanh xuân.
Qua tiểu học xếp hàng vào chủng viện,
Đến tú tài tái nhập lớp nhân luân.
Lập gia thất  vun bồi nghĩa trọng,
Mái gia đình san sẻ tình thâm.

Một trai – ba gái,
Giáo dưỡng ân cần.
Bút một túi vẽ tô đường con trẻ,
Chữ nửa bồ phân phát nét đan thanh.

Phấn trắng bảng đen, sao tỏ cơ trời khi khép mở?
Nghiên son mực biếc, há lường tạo hóa khéo xoay vần!
Non hai kỷ vỡ lòng bao niên thiếu,
Quá ngũ tuần khai trí lớp đầu xanh.

Hỡi ơi!
Hai tư tháng chạp!
Sao mệnh vụt trầm!!
Đường tử lộ, phụ tử đồng hành hội lớp,
Vòng nghiệt oan, cha con thảm thiết ly trần.

Xót xa thay đôi đàng chia rẽ,
Đau đớn nhẽ một phút hơi tàn.
Muôn thuở tìm đâu thấy mặt,
Âm dương xa cách cõi trần.

Quằn quặn sầu tràng chín khúc,
Chứa chan hạt lụy hai hàng.
Phách tuy giáng, hồn lại được siêu thăng, lá rơi về cội!
Thác là quy, sinh chẳng qua tạm ký, nước chảy về nguồn!

Nay chúng tôi:
Dây bạn hữu kết bôi tri kỷ!
Sợi kim bằng gắn bó tri âm!
Trông linh vị tuôn dòng ai lệ,
Khấn anh hồn ứa giọt hồng băng.

Tai vẳng nghe trống giục chiêng hồi- lòng đau xát muối,
Mắt trông thấy đào sâu lấp  kín - dạ xót ngổn ngang.
Đốt ngọn nến - xin Chúa ủi an cứu độ! 
Thắp làn hương - nguyện Trời rọi chiếu ân quang!
Kinh văn sở đảo!
Thỉnh chúng đồng âm!!...

                    Bùi Nghiệp
(Mùa giáng sinh 2007)

Không có nhận xét nào: