Trang

18 tháng 11, 2012

VĂN TẾ ĐỖ CHÍN (KP Josept Đỗ Văn Chín, ly trần
26-01-2007, tại GX Nam Hòa, Saigon)


Anh Chín!
Anh Đỗ Văn Chín!
Sinh nhật dĩ hoàn,
Mệnh chung thiên định.

Đất Hưng Yên xưa mở mắt khóc chào đời,
Miền Gia Định cũ ngậm môi cười viên tịnh.
Buổi đầu đời nuôi lý tưởng hiến dâng,
Từ thơ ấu mộng nên người trung tín.

 Muốn khai sông cho nước chảy thuận nguồn,
 Mong phá núi cho đường thông tề chỉnh.

Mắt hướng nhà tràng,
Chân vào chủng viện.
 Cùng bạn cùng bè, ăn - chơi - ngủ hồn nhiên,
Chung thầy chung lớp, học – tụng – suy đoan chính.
Vâng  ý gọi vời, đong – đếm – lọc thu gom,
Theo ơn thiên triệu, giã – sảy – sàng phân định.

Ra cửa tu trì,
Ngoảnh đầu bịn rịn.
 Mảnh phổ thông, long đong đâu dễ kiếm việc làm?
Bằng tú rốt, lật đật sao khó tìm tí tỉnh?
Chốn trần phù, lo toan cơm áo, vất vả ngược xuôi,
Đời tục lụy,  chạy vạy gạo tiền, ngang tàng liều lĩnh.

Bất mãn đời  tánh khí hóa cục cằn,
Buồn thân thế  tâm tình đâm bướng bỉnh.
Nên lắm lúc: lăn thân vào nhân thế lằng nhằng,
Lại nhiều khi: can thiệp đến thói đời hủng huỷnh.

Gần gũi kẻ nam gàn,
Ngại e phường nữ tính.
Cứ độc hành - độc thân - độc mã thong dong,
Còn đơn chiếc - một chống - một thuyền đủng đỉnh.
Rong chơi thế tục tàng tàng,
Bước dạo đường trần thủng thỉnh.

Thương ôi!
Bóng thời gian soi kẻ vô tình,
Tranh vân cẩu vẽ người ngộ nghĩnh.
Bệnh dằng dai đe ngắc ngứ ngắc nga,
Căn trầm cảm dọa thần hồn thần tính.

Thang thuốc tiên hữu ý chối từ,
Căn bệnh qủy vô tình quyến luyến.
Đường  vĩnh hằng thong thả bước vào,
Cửa thế tục nặng nề khép kín.
  
Cũng một đời hòa trần thế lao xao,
Cũng một kiếp nhập nhân sinh hiện diện.
Cùng bạn bè khi chén khi chè
Cùng bằng hữu lúc say lúc tỉnh.
              
Chốn lưu đày, sinh - bệnh - tử gian nan,
Miền vĩnh cửu, phước - thọ - ân thanh tịnh.
Ngọn nến  trắng trao bạn ân cần,
Nén hương lòng gởi người bịn rịn.

Vẫy chào anh Chín,
Vẫy chào anh Chín!!!…

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: