Trang

18 tháng 11, 2012

VĂN TẾ ANNA LANAnna Nguyễn thị Lan, về nhà Cha
15.3.2012 tại Bordeux, Pháp quốc
 – viết thay KP Vũ Quang Tốt
An-na Lan!
Em Nguyễn Thị Lan.
Tuyết tiêu vân tán!
Nguyệt khuyết hoa tàn.

Từ mậu tuất chào đời miền Gia Định!
Đến nhâm thìn giã biệt chốn Âu san.
Dòng giống Bắc Ninh, câu quan họ khi trầm khi bổng;
Nữ nhi Đất Việt, giọng ru hời lúc nhặt lúc khoan.

Đạp sóng cỡi kình sang đất Pháp,
Thuận chèo mát mài giã trời Nam.
Dẫu đất khách như ngựa Hồ vờn gió Bắc!
Nhưng quê người ngóng chim Việt đậu cành Nam.
Bi cung số phận - lạc gia vong thổ!
Hảo mệnh phu thê - nồng gối ấm chăn!

Thủy chung son sắt,
Sau trước đá vàng.
 Tốt cùng Lan, cặp tâm đắc vợ chồng chung chăn gối.
Minh- Long- Vũ, ba xum xuê con trẻ cạnh mâm bàn,

Đời như đủ long đong mùi cam khổ,
Kiếp dẫu dư lận đận vị tân toan.
Thuyền hạnh phúc cứ dạt dào theo Bắc đẩu,
Xe phụng loan còn rộn rã ngoái Nam quang.

 Than ôi!
Có phải trời ghen hạnh phúc?
Hay là đất giận đa đoan?
Chim trang điểm xiêm y, cánh bạch yến vờn bay tìm xuân ấm,
Hoa thắm tô tươi sắc, đài hoàng lan phơi phới giã đông hàn.

Một giây đột tử!
Nửa khắc tiêu tàn.
Xa phu quân, em nỡ nào sẻ nghé,
Bỏ huyết tử, mẹ đành đoạn tan đàn.

Bất hứa kiến bạch đầu, tuy em chẳng là mỹ nữ,
Tự cổ thùy danh tướng, dẫu vợ đâu phải giai nhân.

Trách chi định mệnh!
Thôi tại số phần.
Thắp đôi bạch lạp,
Đốt một tuần nhang.

Người đi về chốn thiên thu, chờ đợi anh đoàn viên đất hứa,
Kẻ ở lại nơi lữ khách, nguyện cầu em hạnh phúc vĩnh hằng.
Tống biệt!
Nghỉ an!..

BÙI NGHIỆP

Không có nhận xét nào: