Trang

25 tháng 9, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 10
(Dệt thơ Bóng Tà Dương)


PHẦN II. Bộ SƯU TẬP THỨ NHẤT
CÁC CHÂM NGÔN CỦA VUA SA-LÔ-MÔN
 - Chương 10 -
 (Cn10, 1-32)
Châm ngôn của vua Sa-Lô-Mông

Con cái khôn ngoan bố sướng mừng
Dại khờ mẹ tủi mắt vù sưng
Bạc vàng phi nghĩa đâu sinh ích
Công chính trong đời mới thọ hưng

Đức Chúa không hề để chính nhân
Sa vào đói khát cảnh lầm than
Nghèo hèn hậu quả tên lười biếng
Phú quý dành cho kẻ thích làm

Vụ gặt ngủ vùi mất sạch trơn
Mùa hè thu hoạch thực là khôn
Đầu người công chính hằng ban phước
Miệng kẻ tà gian bị ghét hờn

Người ngay được nhớ lại thường khen
kẻ ác lu mờ chỉ lãng quên
Có trí khôn ngoan hằng thu nhận
Dại ngây lắm miệng chẳng ai thèm

Ai sống công minh được bảo toàn
Đường quanh sớm muộn bị rào ngăn
Cố tình nháy mắt gây đau khổ
Chịu khó nghe rầy sẽ sớm ngoan

Ghen ghét sinh ra cãi lắm điều
Lỗi lầm khỏa lấp bởi tình yêu
Khôn ngoan đậu lưỡi người thông suốt
Roi vọt vào thân đứa ngốc nhiều

Người khôn kín đáo giữ từng lời
Kẻ dại oang oang họa tức thời
Của cải giầu sang nên vững chãi
Nghèo hèn yếu thế chỉ tàn thôi

Lương bổng người ngay được sống còn
Tiền tài kẻ ác dẫn suy vong
Giữ lời nghiêm huấn là sinh lộ
Khinh bỉ khuyên răn chết giữa dòng

Môi miệng lọc lừa giấu thị phi
Buông lời vu khống thật ngu si
Nói nhiều vô ích tăng lầm lỗi
Giữ miệng kiêng dè mới thức tri

Lưỡi bậc tinh khôn chứa bạc ròng
Còn tâm đứa dại chỉ là không
Môi người chính trực nuôi điều sống
Miệng kẻ ngây khờ chết đáy sông

Phúc lành Đức chúa tặng giầu sang
Thư thả an nhàn hạnh phước tăng
Tội ác trò chơi tên xuẩn ngốc
Việc lành thỏa trí bậc khôn ngoan

Ác nhân khiếp sợ gặp điều ngay
Chính trực hân hoan nhận mỗi ngày
Một trận cuồng phong tà mất tích
Người lành sừng sững chẳng hề lay

Khói làm cay mắt, giấm ghê răng
Biềng nhác rầu lòng chính chủ nhân
Kính Chúa đầy hồn nên vĩnh thọ
Tuổi đời kẻ ác giảm đâu tăng

Mong ước người ngay được đáp đền
Gian tà hy vọng khói mây lên
Con đường Đức Chúa là tồn tại
Nhưng lại tiêu đời đứa dại điên

Môi người công chính thốt khôn ngoan
Lưỡi đứa điên khùng bị cắt phăng
Ngôn ngữ người ngay nghe thỏa dạ
Miệng mồm dứa dữ chỉ ngoa gian

Không có nhận xét nào: