Trang

3 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 4


DANH TƯỚNG:  NGUYỄN KHOÁI
Thánh Dực vang lừng cảm tử quân
Đội binh tinh nhuệ nhất triều Trần
Toa Đô liều lĩnh đành vong mạng
Ô Mã kinh hoàng chịu trói thân
Mũi giáo hộ vương vung núi thánh
Đường gươm truy sát chẻ sông thần
Một lòng bảo vệ giang sơn gấm
Khác họ nhưng nguyền đáp quốc ân
BongtaduongTRUNG DŨNG: TRẦN KHÁT CHÂN

Chỉ là đô tướng chẳng uy quyền
Long Tiệp đương đầu quyết chiến Chiêm
Hỏa pháo Bồng Nga phơi xác rụng
Thủy đoàn Chế đế vỡ buồm nghiêng
Trung thành phục vụ tâm vàng đá
Bảo vệ vương triều chí dũng kiên
Trước đoạn đầu đài vang nộ khí
Hờn căm lộng vũ tận sơn tuyền
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: