Trang

4 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 5

DANH TƯỚNG: LÊ VĂN AN
Lũng Nhai hội thệ đứng hàng ba
Sát cánh khởi binh cứu nước nhà
Hãm trận Khả Lưu xương chất đống
Công thành Thuận Hóa máu loang hòa
Liễu Thăng ngã ngựa thây tan tác
Lý Khánh bay đầu xác đổ xa
Đất nước thanh bình vua cảm mến
Mấy đời vương đế ổn triều ca
Bongtaduong

DANH TƯỚNG: ĐỖ BÍ
Nếm mật nằm gai với chúa Lê
Mài gươm bóng nguyệt vẹn câu thề
Kề vai tướng sĩ Đông Quan trận
Sát cánh quân binh Chúc Động  kề
Nhân Mục sa trường thù thảm não
Ninh Kiều chiến địa địch ê chề
Rơi vào tay giặc không nao núng
Một dạ trung thành rạng đất quê
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: