Trang

27 tháng 4, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM NGU


Dệt thơ: Bóng tà dương

V.  PHẨM NGU
(BALAVAGGA)

60.   
Mất ngủ đêm trường tưởng giãn ra
Lữ hành mệt mỏi ngại đường xa
Luân hồi luẩn quẩn người mê lạc
Chánh pháp không tường cứ mãi sa

61. 
Tìm hoài chẳng gặp bậc cao nhơn
Tri kỷ giao tình cũng thiếu luôn
Ở vậy cho yên đành nhẽ thế
Hơn là kết bạn kẻ không khôn

62. 
Đây kìa  ái tử nối dòng ta
Tài sản dinh cơ choáng ngợp mà
Cười kẻ phàm phu ngồi đáy giếng
“Ta” còn chẳng có huống chi là!..

63. 
Ngu biết mình ngu chẳng phải ngu
Chính là người trí hiểu thiên cơ
Ngu mà ngỡ trí ôi khờ lắm
Đích thực đần  si óc mịt mù

64.
  Người khờ gần trí vẫn ngu si
Chánh pháp nghe xong chẳng hiểu gì
Tựa muỗng múc đầy thang  thuốc chữa
Bao giờ biết được vị thần  y

65. 
Kề cận khôn hiền với trí nhân
Hiểu ngay Chánh pháp độ dương trần
Tựa hồ lưỡi nếm xong mùi thuốc
Phân định được liền vị dược căn

66. 
Phàm phu  hành xử thật vô tri
Kế cận cừu nhân biết sự gì
Cũng vậy người nào gây tội chướng
Đồng hành ác nghiệp chịu than chi

67. 
Người làm bất thiện đến tha nhân
Hối lỗi ăn năn nhỏ lệ dầm
Vì biết hôm nay gây tội ác
Tương lai thọ lãnh họa lên mầm

68. 
Người làm thiện hảo với tha nhân
Hớn hở mừng vui gấp bội phần
Vì biết hôm nay gieo hạt đức
Tương lai gặt quả gấp bao lần

69. 
Ác nghiệp manh nha mới tạo thành
Phàm phu ngỡ tưởng mật đường thanh
Càng ngày ma chướng tăng dồn dập
Nhất định hành hình kíp đến nhanh

70. 
Ngày qua tháng lại muốn sinh tồn
Hái ngọn rau thơm để sống còn
Giá trị gì đâu bằng câu Chánh pháp
Một phần nhỏ bé cũng hay hơn

71. 
Chưng cất sữa bò chẳng sớm trưa         
Tạo thành thực phẩm lắm người ưa
Phàm phu tạo ác rồi linh ứng
Nghiệp lực âm y ngún lửa chờ

72. 
Phàm phu ước muốn đạt thông tri
Hành động đưa đường đến diệt suy
Hạnh phúc vẹo xiêu nên tổn hại
Cả về trí tuệ cũng ra đi
73. 
Người ngu tìm kiếm bệ cao sang
Chỗm chuệ leo ngồi chỗ quý tăng
Bệ vệ ngoi đầu ngai viện chủ
Thập phương dâng cúng hỏi nên chăng?

74. 
Người tu kẻ tục nghĩ quanh rằng:
“Lớn nhỏ công trình lệnh rất hăng”
Ngu độn ngỡ lầm oai danh ấy
Lòng tham ngạo mạn lại càng tăng

75.  Một đàng tụt xuống vực nhân gian
Một lối đưa lên cõi Niết Bàn
Đệ tử Phật môn nên xét rõ
So đo cân nhắc chớ mê lầm
Bóng Tà DươngKhông có nhận xét nào: