Trang

18 tháng 4, 2013

MỪNG SINH NHẬT THOA (NAUY) 2013
Mười chín tháng tư sinh nhật Thoa
Bài thơ anh viết tận nơi xa
Chúc em hạnh phúc tình luôn đẹp
Còn lại nửa đời cứ thắm hoa

Tuổi bước năm hai thấp thoáng mau
Khuôn trăng còn đó đẹp tươi màu
Bão đời xô lấp không ngần ngại
Vượt bãi chông gai vượt cản rào


Nghiêng nước say thành bao kẻ đổ
Dung nhan một thuở lắm người si
Hôm nay còn đó dù nhan sắc
Hằn vết thời gian có lạ gì

Tấm hình hài đó được trời ban
Gục ngã lơ ngơ xỉu mấy chàng
Tự cổ giai nhân thùy kiện tướng
Sa trường chẳng chết – chết hồng nhan


Dẫu cho định mệnh cung đào thải
Biết vậy ngày ngày cứ sống vui
Viễn xứ ấm nồng nơi lạnh giá
Đốt lên ngọn lửa sưởi hong đời

May mắn anh khờ chẳng biết yêu
Dăm câu thơ thẩn có đâu nhiều
Này duyên tri ngộ nàng thơ nhỏ
Vẽ áng hoàng hôn, đậm nắng chiều…
Bùi NghiệpKhông có nhận xét nào: