Trang

22 tháng 4, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 5

ONG THỢ
Trời sinh ra tớ họ nhà ong
Giấu đút gươm thần ở đáy mông
Sáng sớm lê la vờn yếm thắm
Chiều trưa  hí hởn chích quần hồng
Hoa kia thỏa mãn boa đường bổ (*)
Nhụy đó mơ màng tặng mật ngon
Được bú mê ly còn lãnh thưởng
Hỏi rằng đời tớ sướng hay không?
(*)Boa được đọc trại từ tiếng Pháp 'POURBOIRE' cũng có nghĩa là tiền biếu thêm cho người phục vụ. (Dân “chơi” ở VN quen gọi là bo).


CON VOI
Lù lù một đống đến mà coi
Bác mẹ sinh thành mỗ giống voi
Bát Giới tai to đừng tị nạnh
Sa tăng mặt lớn chớ đua đòi
Nanh dài vững chắc hai cây gậy
Mũi nhọn đong đưa một cái vòi
Ngậm nước phun phè vùng cấm địa
Nơi nào nhạy cảm cũng xăm soi
Bongtaduong

 ỐC BƯƠU
Chờ đợi ai mà mãi chổng mông
Ấp e vũng rạch núp trên đồng
Mu xinh cứng cáp vòng che đít
Yếm đẹp mong manh lượn đậy mồm
Uống chỉ cầm hơi vài nước lã
Ăn thì khem khổ chút rêu rong
Đem về kỳ cọ um hèm xả
Váy lột  trôn khều sướng nhất ông!
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: