Trang

6 tháng 4, 2013

KINH VỊ LA HÁN(Mỗ đây không là Phật tử, nhân đọc bản dịch kinh này, thấy lòng an tịnh, nên viết thành thơ tứ tuyệt, mong chư vị Phật môn cảm thông tiếp nhận)

 


Cảm nhận Pháp Cú trong Hán Tạng - Kinh thứ 15
Phẩm này có 11 bài tụng. La Hán là bậc đã giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy, đáng được mọi người tôn kính. Tiếng Pali là Arahanta.

01.
Xa lìa hoạn nạn những  ưu tư
Hệ lụy trần ai thoát giải trừ
Dây trói cởi tung nay mát mẻ
Não phiền tắt ngấm nguội tro hư

02.
Tâm thức an vui, chánh niệm thành
Tan vèo ý nghiệp, thoát mê nhanh
Thiên nga bỏ sóng tung mây bạc
La Hán qua bờ trọc hóa thanh

03.
Ẳm thực  có chừng đủ vậy thôi
Tiền tài nhẹ hẫng chằng tha lôi
Như không tâm ý đừng hoang tưởng
Lối hạnh đường xa thoắt đến rồi

04.
Chim trời vỗ cánh khoảng không trung
Vô ngại cao bay vượt bão bùng
Tập khí trần gian đà chấm dứt
Nào đâu lo lắng chuyện lương dùng

05.
 Tâm ý ngày ngày mãi thảnh thơi
Bao nhiêu hoạn nạn ắt xa rời
Bến bờ giải thoát dù xa thẳm
Bắt chước chim ngừng tạm nghỉ ngơi

06.
Cầm cân nảy mực các căn vương
Tuấn mã nhu thuần khéo khiển cương
Tập khí  mạn kiêu nay dứt bỏ
Chư thiên ngưỡng mộ chẳng xem thường

07.
Tâm tư bình tĩnh diệt ghen hờn
Bất động an nhiên tựa núi non
Phong thái chân nhân nào cấu nhiễm
Thời gian sinh tử chẳng lưu tồn

08.
Ngưng nghỉ tâm hồn một chữ an
Ngôn hành tĩnh lặng xử  nhân khoan
Lối về chánh đạo đang đường tiến
Yên ổn vân du nhập Niết Bàn

09.
Tham dục buông rời chớ cố mang
Vượt qua ba cõi chướng mê lầm
Vọng tâm đã hết nên thanh tịnh
Chánh quả tựu thành bậc thượng nhân

10.
Thế giới đồng quê với thị thành
Bình nguyên đông đúc lẫn non xanh
Nơi nào La Hán vân du đến
Linh ứng thiêng liêng mãi sẵn dành

11.
Mây xanh gió gợn cõi lai bồng
Ưa thích an nhàn chốn tĩnh không
Vọng động xa lìa nên hạnh phúc
Sở cầu chẳng vướng  khối lòng son.

Bóng tà dương


Không có nhận xét nào: