Trang

13 tháng 4, 2013

KINH PHÁP CÚ -PHẨM SONG YẾUDệt thơ: Bóng tà dương

  I.  PHẨM SONG YẾU 
(YAMAKAVAGA)
1.     
Tâm dẫn tiên phong tạo tác thành
Nếu gây ô nhiễm lúc thi hành
Khổ theo nghiệp cuốn phăng đi mãi
Tựa bánh xe tròn vật kéo lăn

2.     
Tâm dẫn tiên phong tạo tác thành
Nếu luôn thanh tịnh lúc thi hành
Vui theo nghiệp đức trôi xuôi mãi
Tựa bóng cùng hình cứ quấn quanh

3.     
Lăng mạ xong rồi đánh đập tôi
San bằng cướp đoạt chẳng nương thôi
Ai còn ấp ủ tâm tư ấy
Thì sự hờn căm chẳng dứt rời

4.     
Lăng mạ xong rồi đánh đập tôi
San bằng cướp đoạt chẳng nương thôi
Ai không  ấp ủ tâm tư ấy
Hờn giận buông ngay tự dứt rồi

5.     
Ở thế gian này phải rõ thông
Ngàn thu định luật khắc ghi lòng
Hận thù đâu giải trừ thù hận
Chỉ có nhân từ mới xóa xong

6.     
Ai kia chẳng hiểu sắp suy vong
Tranh luận làm gì thật phí công
Nếu biết những điều toan xảy đến
Lẽ nào biện bác chuyện đâu không

7.     
Người nào khoái lạc sống buông trôi
Ăn uống vô chừng biếng nhác thôi
Ma nhiếp phục vào toan  quấy phá
Cành mềm gặp bão gẫy than ôi!

8.     
Người chi khoái lạc chẳng đua đòi
Ăn uống mực chừng chăm chỉ thôi
Ma nhiếp chạy xa vì thất bại
Phong ba thổi núi cứ yên ngồi

9.     
Cà sa áo xống mặc đường hoàng
Cấu uế không rời cứ xách mang
Khắc kỷ thật thà đâu chẳng thấy
Thì trần thân thể có hơn chăng?

10. 
Cấu uế xa rời, cắt đứt luôn
Chân thành khắc kỷ khép tu thân
Chăm chăm giữ luật mong trì chí
Xứng đáng cà sa áo rực vàng

11. 
Hàm hồ chơn thật tưởng phi chơn
Tư tưởng mơ màng ngược dại khôn
Tà vạy tư duy luôn ảo mộng
Người như thế chẳng đạt huyền môn

12. 
Rõ ràng nhận thức giả cùng chơn
Đen trắng rành rành nhận thức khôn
Đúng đắn tư duy luôn chính đại
Người nào như vậy đến thiên môn

13. 
Nhà lợp tuềnh toàng ắt dột mưa
Bởi vì cẩu thả biết hay chưa?
Người tâm chẳng khéo buông lơi dục
Thật giống nhà kia hở nước lùa

14. 
Nhà lợp kỹ càng chẳng dột mưa
Bởi luôn cẩn thận biết không thừa
Người tâm khéo léo hằng tu sửa
Tham dục bên ngoài khó nhập cư

15. 
Sống buồn lo chết cũng buồn lo
Tâm hồn nghiêng ngả mải đắn đo
Bao nhiêu ác nghiệp gây chướng khổ
Ảo não phiền than cứ ám mò

16. 
Sống nhàn vui chết cũng nhàn vui
Tâm hồn an lạc rất thảnh thơi
Bao nhiêu thiện nghiệp xây vững chãi
Đủ nỗi hân hoan ngập tiếng cười

17. 
Sống khổ chết rồi cứ khổ theo
Ma thần chướng nghiệt mãi đuổi đeo
Buồn rằng: “Ác đức do ta tạo”
Muông thú đọa vào khổ tiếp theo

18. 
Sống hỷ chết rồi cũng hỷ hoan
Bao nhiêu phước nghiệp đã chu toàn
Mừng rằng:  “Đức độ xưa ta tạo”
Thành quả lai  sinh kiếp ngọc tràng

19. 
Tụng niệm ngàn kinh trí vẩn vơ
Bao nhiêu lợi ích vứt xa bờ
Khác chi chăn dắt bò cho chủ
Mải đếm viển vông  việc ỡm ờ

20. 
 Tụng niệm ít kinh lại nhẫn trì
Hiểu sâu nghĩ rộng bỏ sân si
 Nơi nào đến ở đều thanh tịnh
Ích lợi trăm phần hưởng hết chi!

Không có nhận xét nào: