Trang

9 tháng 4, 2013

THƠ NGŨ NGÔN ĐƯỜNG LUẬT Áp dụng bài trước (sáng tác thơ Đường luật - ngũ ngôn bát cú)
1- NGŨ NGÔN BÁT CÚ VẦN TRẮC

MARTINO
Bác ái rất khiêm nhường
Tình cha thật lạ thường
Giúp người cơn khốn quẫn
Cứu vật gặp tai ương
Chứa chấp khi cùng khổ
Ân cần lúc bị thương
Cầu cho con Thánh nhé!
Vững chí bước trên đường
Bùi Nghiệp
2- NGŨ NGÔN BÁT CÚ VẦN BẰNG


ĐAMINH
Lên đường ngọn đuốc soi
Thắp sáng dẫn đưa đời
Kẻ lạc ngoài sa mạc
Người mê chốn biển khơi
Hạt kinh đây chớ bỏ
Tràng chuỗi nhé không rời
Cỏ rác siêng năng dọn
Đồng nương lại tốt tươi
Bùi Nghiệp

3- NGŨ NGÔN TỨ TUYỆT VẦN TRẮC (không đối)

MICAE
Dũng mãnh thật phi thường
Quỷ vương gục dưới gươm
Cán cân công lý thẳng
Thống lãnh mọi thiên thần
Bùi Nghiệp
4- NGŨ NGÔN TỨ TUYỆT VẦN BẰNG (không đối)

RAPHAEL
Chỉ huy gác địa đàng
Trấn áp quỷ Sa tan
Bầu bạn Tô Bi trẻ
Hoàn thành chuyện thế nhân
Bùi Nghiệp
5- NGŨ NGÔN TỨ TUYỆT VẦN TRẮC (có đối)

GABIRIEL
Vâng lệnh Chúa càn khôn
Đến thời điểm định xong
Truyền tin ân cứu độ
Công bố loạt tin mừng
Bùi Nghiệp
6- NGŨ NGÔN TỨ TUYỆT VẦN BẰNG (có đối)

ABRAHAM
Bốn hai hệ nối dòng
Tổ phụ khởi nguồn sông
Thánh tử gieo mầm biếc
Phàm nhân hưởng lộc hồng
Bùi Nghiệp


Không có nhận xét nào: