Trang

7 tháng 4, 2013

Kinh Quả Báo
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng - Kinh thứ 17
Phẩm Ác Hành (Kinh Quả Báo).
Phẩm này có 22 bài kệ. Ác hành (pāpa) là hành động xấu ác.

01.
Điều lành thấy rõ chẵng đi theo
Việc ác mê lầm lại cố gieo
Hạnh phúc sai đường toan cố ý
Dâm tà ắt vướng tội thêm đeo

02.
Thói thường sai trái kẻ vô tri
Khoái lạc a vào chẳng tính suy
Ách họa tăng dồn chờ ập xuống
Than trời vô ích đứa ngu si

03.
Ác nhân bạo ngược hiểm tà thay
Quen thói hung tàn chẳng gớm tay
Tội ác cao chồng  thêm chất ngất
Tự nhiên quả báo tới luôn này

04.
Phúc đức hiền nhân tích thiện căn
Gieo mầm độ lượng sống từ tâm
Quả lành thu hái đời an lạc
Phước lộc đầy dư mãi hưởng phần

05.
Việc làm yêu nghiệt tưởng ung dung
Bởi quả hôm nào mới trổ bung
Đợi lúc chin mùi giờ báo ứng
Trăm tai họa đến quyết nghiêm trừng

06.
Việc thiện làm hoài chẳng đổi thay
Quả xanh mới trổ chửa lung lay
Chín rồi mới thấy hương ngào ngạt
Phúc hưởng liên miên chất chứa đầy

07.
Hại nhân nhân hại có đâu sai
Chuốc oán gây thù ắt gặp tai
Mắng chửi vừa xong người mắng lại
Giận người người giận trách chi ai!
 
08.
Chẳng học sao tường chánh pháp đây
Đời người ngắn ngủi áng mây bay
Điều lành quên bẵng nghiệng điều ác
Hãy hỏi làm sao cớ sự này?

09.
Nhỏ nhoi cái ác bỏ không bàn
Giọt nước nhiều thêm ắt  sẽ tràn
Cũng vậy ngày ngày gieo nghiệp xấu
Chất chồng năm tháng ắt trào lan

10.
Tích thiện mỗi lần dẫu nhỏ nhoi
Siêng năng góp đức để cho đời
Tựa như bình nước thêm từng giọt
Sung mãn đầy tràn hường mãi thôi

11.
Việc ác phàm phu vấp thản nhiên
Dại nhiều khôn ít nghĩ suy điên
Bao nhiêu hành động còn trơ đó
Chằng suyển suy chi cứ chất phiền

12.
Hảo nhân cần mẫn xuất tài năng
Giúp đỡ chuyên chăm lợi chẳng màng
Chiếm đoạt không cần, đâu tính toán
Ai nào dòm ngó lập mưu gian

13.
Hậu quả ác tâm sẵn đợi chờ
Lần hồi tựa sữa đựng trong tô
Âm y như lửa tồn nơi bếp
Đột ngột bùng lên lúc bất ngờ

14.
Lấy ác làm vui thật bất nhân
Mai này khóc lóc chớ kêu than
Rành rành quả báo đang chờ sẵn
Sòng phẳng công minh trả đủ phần
15.
Làm ác vui đùa tựa toán quân
Bại vong áp giải đến nhà giam
Bao nhiêu động thái xưa càn quấy
Lãnh nhận hành hình chớ khóc than
16.
Tựa vết thương kia độc ngấm vào
Như thuyền gặp bão cuốn lao đao
Ác nhân tiếp tục theo đà đốc
Bị cuốn phăng đi thảm biết bao

17.
Ngậm máu phun người miệng nhuốc nhơ
Vu oan giá họa, họa luôn chờ
Tai ương giáng xuống nào mong tránh
Ngược gió mà tung bụi ắt dơ

18.
Quá khứ bao nhiêu sự lỗi lầm
Hồi đầu hướng thiện dứt tà căn
Tựa như vầng thái mây che lấp
Gió thổi tan rồi lộ ánh quang

19.
Soi lòng nhận thức rõ tâm tư
Thấy được rành rành những thật hư
Làm thiện gặp lành công chẳng phụ
Bằng mà gây ác phải trời tru

20.
Chăm chăm thần thức việc luân hồi
Thiện ác hai đàng trú mỗi nơi
Thực tập vô vi vào não trạng
Niết bàn chứng đắc quả nhiên rồi.

21.
Chẳng là leo tận chốn non cao
Hay phải luồn chui tận biển sâu
 Hốc đá hang cùng sao tránh được
Tai ương nghiệp báo tạo ban đầu
 
22. 
Chúng sinh khổ não cứ loanh quanh
Già – chết nhân gian đã sẵn dành
Lấy trí vượt qua bằng ý niệm
Bao nhiêu thiện ác phải phân rành
Bóng tà dương

Không có nhận xét nào: