Trang

21 tháng 4, 2013

VỊNH HẬU XUÂN HƯƠNG 4 
DÊ CỤ
Một chòm râu quặp mọc quanh cằm
Chẳng sợ phi tần tị nạnh nhăng
Cai quản kỷ cương trên lẫn dưới
Điều hành phép tắc dọc cùng ngang
Chân gân chẳng quản  sườn đồi chặn
Móng guốc đâu sờn vách đá ngăn
So đũa tráng dương luôn ích thận (*)
Xuất chuồng chục hiệp cứ say hăng

(*) Tần Thủy Hoàng có mấy ngàn cung phi mỹ nữ, nên sau buổi chầu mệt mỏi lên ngồi xe dê, mặc cho nó kéo đi đâu thì đi. Có nàng Tăng Diệp xuất thân con nhà nông, biết ý dê thích ăn so đủa, nên nàng rải nó tới tận phòng mình. Do đó dê ta cứ vừa đi, vừa ăn lần lần tới phòng nàng dừng lại. Thế là nàng tha hồ được ơn mưa móc.


GÀ CHỌI
Ngực nở hồng hào tướng ngạo ngông
Mặt mày bặm trợn tím thâm mồng
Hai bên bóp tới trơ nguyên thịt
Chính giữa sờ vào trụi lủi lông
Chớp nhoáng ra đòn tung tới tấp
Dằng dai giữ nước thủ đề phòng
Làm thân võ sĩ kiêng phóng đãng
Dại gái mê tình ắt tử vong

 

 GÀ TRỐNG
Kìa mòng đỏ tía dáng oai phong
Ngũ sắc uy nghi loại giống dòng
Nắn bóp căng phồng như khí nạp
Xoa sờ nóng hổi tựa hơi xông
Một mình tiếp quản ba thâm viện
Duy nhất điều hành sáu bí cung
Số sướng tung hoành vua một cõi
Mỗ này bái phục quý tôn ông
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: