Trang

28 tháng 4, 2013

THƠ ĐƯỜNG …LỘ
QUÁN DÊ
Một đàn con gái đẹp không chê
Hùng hổ bước vào quán nhậu dê
Súng ống một cây đừng ái ngại
Pín dương hai quả chớ e dè
Tiết canh gấp gấp mau lên đặt
Vú nướng từ từ chốc hãy bê
Đại bổ thập toàn đem bốn xị
Mày râu tái mặt thật ai dè!


NỮ SINH
Mặt đúng học trò vú phụ huynh
Sồ sề ngắm nghía thấy mà kinh
Pi sì phóng vút em thừa sức
Ét hát chao bay chị chí tình
 Cống hiến ngàn vàng công tử rước
Dâng mời trinh trắng đại ca nghinh
Điều hòa phụ sản giang tay đón
 Phớt tỉnh vào trường… lại nữ sinh


CỤ HAY CU (*)
Lúc này tuổi tớ sáu mươi dư
Gọi cụ hay cu cũng một từ
Quán nhậu tiếp viên đâu gọi cụ
Chùa chiền ni nữ đố xưng cu
Đầu xanh vênh váo ta tiền bối
Tóc bạc khiêm nhường mỗ thất phu
Con nít lâu năm là đúng  nghĩa
Gọi cu hoặc cụ tớ luôn ừ.
Bongtaduong
(*) BTD cố ý phạm đề và điệp từ. Mong cảm thông

Không có nhận xét nào: