Trang

24 tháng 10, 2013

ĐẠI NHÂN HÝ BÚT - NGUYỄN DU
代人戲筆
錯落人家珥水新,
居然別占一城春。
東西橋閣兼天起,
胡漢衣冠特地分。
苜蓿秋驕金勒馬,
葡萄春醉玉樓人。
年年自得繁華勝,
不管南溟幾度塵。

ĐẠI NHÂN HÝ BÚT
 Thác lạc nhân gia Nhĩ thuỷ tân
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân.
Đông tây kiều các kiêm thiên khởi,
Hồ Hán  y quan đặc địa phân.
Mục túc thu kiêu kim lặc mã,
Bồ đào xuân tuý ngọc lâu nhân.
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng,
Bất quản Nam minh kỷ độ trần.
Nguyễn Du
Dịch nghĩa
Trên bãi sông Nhị, nhà cửa lô nhô,
Nghiễm nhiên chiếm cảnh xuân của cả một thành.
Phía đông và phía tây, cầu và nhà gác cao ngút trời.
Áo mũ chia hẳn người Hán với người Hồ.
Mùa thu, ngựa đeo giàm vàng kiêu hãnh ăn rau mục túc.
Ngày xuân, người trong lầu ngọc uống rượu bồ đào say mềm.
Tha hồ hưởng thú phồn hoa hết năm này đến năm khác,
Không quản bể Nam mấy phen nổi bụi.


THAY NGƯỜI KHÁC, VIẾT ĐÙA (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)

Nhà ai bến Nhị mọc lô nhô,
Chiếm cả bầu xuân hết một khu.
Tả hữu đôi bên cầu gác dựng,
Hán Hồ khác lối áo quần phô.
Giàm vàng ngựa kén mầm rau ngột,
Lầu ngọc người say thú rượu nho.
Cảnh đẹp năm năm riêng hưởng thú,
Mặc cho Nam hải bụi bay mù!

VIẾT CỢT THAY AI! (Phóng dệt Bongtaduong)
Bến Nhị dân nào đến thật đông
Ồn ào choán hết cả bờ sông
Đông tây hai phía cầu nhà dựng
Tàu Chệt đôi bên áo mũ thòng
Ngựa gặm cỏ thu vênh váo mặt
Người xơi rượu cúc hả hê lòng
Năm dài tháng rộng say nào tỉnh
Lốc bụi Nam kìa có biết không?

Không có nhận xét nào: