Trang

12 tháng 10, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - Chương 14(Dệt thơ Bóng Tà Dương)
.

- Chương 14 – (Cn 14, 1-35)

 Phụ nữ khôn ngoan quản việc nhà
Cầm bằng dại dột tự tan gia
Người ngay kính sợ tin Thiên Chúa
Kẻ lạc coi thường khinh khỉnh qua

Kẻ dại miệng kiêu sớm nảy mầm
Khôn ngoan miệng lưỡi bảo trì luôn
Máng ăn trống rỗng không gia súc
Nguồn lợi dồi dào bởi dụng tâm

Chứng thực ngay tình chẳng đão điên
Thề bồi xảo trả loại quàng xiên
Khôn ngoan nào ở chung gian dối
Hiểu biết tìm ngay trí thức hiền

Hãy tránh xa liền đứa độn si
Khôn nhà dại chợ nói làm chi!
Người ngay biết rõ đường sau trước
Đứa dở  lờ mờ lạc lối đi

Ngậm nỗi âm thầm chịu đắng cay
Hân hoan chia sẻ được ai này
Ác nhân nhà cửa rồi tan nát
Lều trại người lành lại vững ngay

Lối đi ngỡ tưởng cứ thong dong
Nào biết là đường đến tử vong
Hể hả nhưng lòng đang đắng đót
Niềm vui tiếp đến nỗi cay lòng

Bất trung hậu quả tự mình làm
Tử tế thu nhiều bổng lộc ban
Khờ khạo tin lời quăng thóc giống
Khôn ngoan lưỡng lự sợ sai lầmNgười hiền sợ lỗi ám minh tâm
    Dại dột buông tuồng bước quýnh chân
Nóng tính vội vàng hư kế hoạch
Mưu mô thiên hạ ghét khinh thầm

Cốt lõi ngây thơ chính khạo độn đần
Triều thiên trí thức đội khôn ngoan
Xấu xa lạy lục người ngay thẳng
Gian ác van nài ngõ chính tâm

Nghèo khó láng giềng cũng dể khinh
Giầu sang vô số kẻ thăm mình
Tha nhân rẻ rúng là vương tội
Thương xót bần cùng được phúc vinh

Chịu khổ lam làm tất phú sang
Nằm không nói miệng chẳng ai màng
Chứng gian dối trá phường vô sỉ
Xác nhận ngay lành cứu mạng oan

Kính sợ Thiên nhan được bảo toàn
Ngài là thành lũy vệ cư an
Náu nương nơi đó nguồn sinh lực
Cạm bẫy nào vây bóng tử thần

Dân đông thế mạnh nước hùng cường
Ít ỏi lâm vào đổ thảm thương
Kiên nhẫn trì tâm lòng sáng suốt
Nhược bằng nóng vội chẳng tròn vuông

Tâm thức yên bình, thể lý an
Hồn đeo ghen ghét, xác mau tan
Giúp người nghèo khổ thu âm đức
Đày đọa hiền nhân lãnh ách quàng

Ác nhân tự ngã bởi mình gây
Chính trực vững vàng đứng thẳng ngay
Khôn ắp trong lòng ai hiểu biết
Lạnh lùng trống rỗng kẻ khờ ngây

Công minh phú thịnh cõi sơn hà
Tội lỗi gây hờn cà quốc gia
Tướng sĩ giỏi giang ăn lộc nước
Triều đình hỗn độn ắt phong ba.

Không có nhận xét nào: