Trang

2 tháng 10, 2013

TỰ THUẬT – LÊ THÁNH TÔNG自述
五十年華七尺軀,
剛腸如鐵卻成柔。
風吹窗外黃花謝,
露浥庭前綠柳癯。
碧漢望窮雲杳杳,
黃梁夢醒夜悠悠。
蓬萊山上音容斷,
冰玉幽魂入夢無。

Tự thuật (*)

Ngũ thập niên hoa thất xích  khu,
Cương trường như thiết khước thành nhu.
Phong xuy song ngoại hoàng hoa tạ,
Lộ ấp đình tiền lục liễu cù.
Bích hán vọng cùng vân diểu diểu,
Hoàng lương  mộng tỉnh dạ du du.
Bồng Lai sơn thượng âm dung đoạn,
Băng ngọc u hồn nhập mộng vô.
Lê Thánh Tông

(*) Sử chép, tháng giêng năm Đinh Tị (1497),  vua Lê ThánhTông ốm nặng, biết khó qua khỏi, bèn tựa ngọc kỷ mệnh cho thái tử Tăng (Lê Hiến Tông) lên nối ngôi và làm bài thơ tuyệt mệnh này. Đây là bài thơ cuối cùng trong đời . Vua mất ngày 29 tháng giêng năm Đinh Tị (1497). Qua bài này, tâm tư nhà vua rất trong sáng, khảng khái; nhận thức cuộc sống như những nhân sĩ, những thi sĩ bình thường; coi cuộc đời rút cục như giấc mộng, không hề có giọng “kẻ cả dạy đời”.

Nguồn: Thơ chữ Hán Lê Thánh Tông (tổng tập), Mai Xuân Hải (chủ biên), Hoàng Hồng Cẩm, Phạm Thuỳ Vinh, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Văn học, 2003.
(Bản dịch trong sách Đại Việt sử ký toàn thư)

Tự thuật (Người dịch: Cao Huy Giu)

Bẩy thước thân kia đã ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc trông xa mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc những phân vân.
Âm dương cách biệt non Bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng?

 Tự thuật (Bongtaduong phỏng dịch)

Thân dài bảy thước tuổi năm mươi
Dạ thép lòng gang cũng rã rời
Gió thổi ngoài song hoa rũ đấy
Sương lùa trước cửa liễu tàn thôi
Tầng xanh ngắm chợt mây hư lượn
Gối thắm mơ choàng mộng ảo trôi
Vậy nhé Non Bồng nay giã biệt!
Tuyền đài Băng ngọc đón hồn tôi

Không có nhận xét nào: