Trang

16 tháng 10, 2013

TÚY HẬU - NGUYỄN KHUYẾN醉後
五十休翁半畝堂,
北窗高臥半清涼。
肥泥水織荷衣密,
幽徑風牽草帶長。
雜句不須人共賞,
閒情惟有酒相當。
殘春病眼無分別,
日影熹微一樣黃。

Tuý hậu
Ngũ thập hưu ông bán mẫu đường,
Bắc song cao ngoạ bán thanh lương.
Phì nê thuỷ chức hà y mật,
U kính phong khiên thảo đới trường.
Tạp cú bất tu nhân cộng thưởng,
Gian tình duy hữu tửu tương đương.
Tàn xuân bệnh nhãn vô phân biệt,
Nhật ảnh hy vi nhất dạng hoàng.
Nguyễn Khuyến

DỊCH NGHĨA:
Sau say
Nam mươi tuổi, ông về hưu có nửa mẫu ao.
Nằm cao trước cửa sổ phía bắc vừa sạch vừa mát.
Nước ao bùn tốt, lá sen rậm rạp như áo phủ trên nước.
Ngõ vắng, gió làm vướng cỏ dài.
Câu thơ tạp chẳng chờ người cùng thưởng.
Nhàn rỗi chỉ có ngang ngửa với rượu.
Mắt mờ xuân tàn không phân biệt được;
Bóng ngày mờ mờ, nhạt nhạt chỉ một mầu vàng

Sau khi say (Người dịch: Đỗ Ngọc Toại)
Năm chục xuân thu, nửa mẫu ao,
Trước song nằm khểnh thảnh thơi sao
Bùn sâu, mặt nước sen che kín,
Gió cuốn, ven đường cỏ lướt theo.
Câu vặt chi cần người khác thưởng,
Cảnh nhàn chỉ có rượu thêm hào.
Xuân tàn, mắt loá trông nào rõ,
Chỉ thấy lơ mơ ánh nắng chiều.

TÀN CUỘC RƯỢU (Phóng dệt: Bongtaduong)
Bên hồ nửa mẫu tuổi năm mươi
Thủng thẳng bên song khểnh xác lười
Mặt nước bùn vương sen lúc nhúc
Ven đường gió xoáy cỏ lôi thôi
Chẳng muốn thơ xoàng ai vịnh đọc
Hằng mong rượu tốt khách mời xơi
Tàn xuân mắt quáng lem nhem háy
Nhòa nhạt vàng hoe nắng xế rồi

Không có nhận xét nào: